LVI

1. Тогава започнах третото мъдрословие за праведните и  избраните.

2. Бъдете благословени, праведници и избрани, защото  жребият ви е славен.

3. Праведните ще живеят в светлината на слънцето, а  избраните в светлината на вечния живот, чиито дни няма да  имат край; дните на праведниците няма да имат чет. Те  търсеха светлината и намериха правдата на господаря на  духовете.

4. Нека прочие праведните получат мир от господаря на света.

5. След този миг ще се каже, че те търсят в небето тайните  на справедливостта и частта от наследството, което вярата  им обещава. Понеже те се издигнаха като слънцето върху  земята и мрачините се разпръснаха. Там ще има безкрайна  светлина и безброй дни. Мрачините ще се разпръснат и  светлината ще възрасне пред господаря на духовете;  светлината на правдата ще сияе над тях с несравним блясък.

следваща глава LVII