LV

1. После друга една армия от колесници и тези колесници  бяха изпълнени с войни.

2. Носени върху крилата на ветровете, те идваха от изток,  запад и юг.

3. Отдалеч се чуваше шумът на техните движещи се колесници.

4. И този шум беше тъй силен, че го чуваха светиите в  небето; стълбовете и основите на земята бяха разтърсвани от  него. Той огласяваше и краищата на земята, чак до тези на  небето.

5. Тогава всички паднаха ничком и отдаваха почести на  господаря на духовете.

6. Така завършва второто мъдрословие.

следваща глава LVI