LIV

1. И тогава най-стария от дните се разкая и каза:  Напразно унищожих всички жители на земята.

2. И се закле в своето велико име, казвайки: Никога повече  не ще постъпвам така със земните обитатели.

3. Но ще поставя знак в небето и той ще стане залог между  мене и тях за вечни времена, за всичкото време докато траят  небето и земята.

4. Ето какво аз реших още: Ако искам да ги изненадам, ще си  послужа с ангелите като с оръдия за наказание в деня на  смут и печал и гневът ми ще се стовари върху тях.

5. О, царе, о силни на този свят! Вие ще видите моя избран,  седнал върху трона на моята слава; той ще съди Азазел,  всичките негови съучастници и всичките му кохорти в името  на господаря на духовете.

6. Там видях много ангели в средата на мъченията, затворени  в железни и месингови мрежи. Тогава попитах ангеле на мира,  който ме придружаваше: Къде отиват всички тези пленници?

7. А той ми отвърна: Към своите избрани и любимите си деца,  за да бъдат всичките хвърлени в дълбочините на долината.

8. Тази долина ще бъде изпълнена с техните израни и техните  любими, чиито дни са безсъмнено свършени, но дните на  прегрешенията им никога не ще свършат.

9. Тогава князете ще се съберат и ще заговорничат заедно.  Князете от Изток, между партите и медите, ще прогонят  царете, обладани от духа на главозамайването и  заблуждението. Те ще ги свалят от техните тронове, скачайки  като лъвове извън своите бърлоги и като гладни вълци сред  стадо овце.

10. Ще пристъпят напред и ще тъпчат под нозете си земята на  своите избрани, която ще се простира пред тях. Аерът, пътят  и градът на моя праведен ще спрат техните набези. Те ще се  вдигнат, за да се унищожат един друг; десницата им ще  укрепне и никой не ще познае своя брат или своя приятел.

11. Нито баща си, нито майка си, докато броят на труповете  не бъде попълнен с тяхната смърт и с тяхното наказание. И  това ще бъде справедливо.

12. През ония дни бездната ще разтвори своята все  унищожителна паст, за да погълне грешниците, които по този  начин ще изчезнат от лицето на избраните.

следваща глава LV