LIII

1. Видях друга една част на земята, към която свърнах и  където имаше една дълбока долина, цялата в пламъци.

2. В нея бяха завеждани царете и силните на земята.

3. Там очите ми зърнаха оръдия за измъчване, вериги от  желязо без тегло.

4. Запитах ангела на мира, който ме придружаваше; за кого  са тези вериги и тези оръдия за наказание?

5. А той ми отговори: Всичките тези инструменти са  приготвени за армията на Азазел. Там нечестивите му войни  ще бъдат хвърлени върху заострени камъни. Такава е волята  на господаря на всички войнства.

6. Колкото до Михаел, Гавриил, Рафаел и Фануел, те ще бъдат  утвърдени в този ден и ще бъдат натоварени да хвърлят в  пламтящата пещ разбунтувалите се ангели; така ще бъде  отмъстен господарят на духовете; по този начин ще бъдат  наказани техните престъпления; защото те са се превърнали в  слуги и министри на Сатаната и прелъстители на онези, които  обитават земята.

7. В оня ден господарят ще даде знак за мъчение. Небесните  щерни, както и изворите под небето и под земята ще се  разтворят.

8. Всичките води както горните, така и долните ще се смесят.

9. Горната вода ще изпълни ролята на мъжа.

10. А долната вода ще изпълни ролята на жената; всички  онези, които населяват земята и всички, които населяват  границите на небето, ще бъдат изтребени.

11. Oт големината на наказанието те ще разберат големината  на своята неправда и ще загинат.

следваща глава LIV