LI

1. След това време, в същото място, където бях видял  толкова тайни, бях издигнат от един вихър и отнесен на  запад.

2. Там очите ми прозяха тайните на небето и онези на  земята; една планина от желязо, една планина от бронз, една  планина от сребро, една планина от злато, една планина от  течен метал и най-сетне една планина от олово.

3. Попитах ангела, който беше с мен: Какво означават  нещата, които току що видях?

4. И ангелът ми отговори: Всичките видени от теб неща са  подвластни на Месия и са знак на неговото царуване и власт  на земята.

5. Ангелът на мира ми каза още: Почакай малко и ще видиш,  ще ти бъдат разкрити всичките неща, които е създала  мъдростта на господаря на духовете. Планините, които видя и  които са едната от бронз, другата от желязо, третата от  сребро четвъртата от злато, петата от разтопен метал и най-  сетне шестата от олово, всичките тези планини ще стоят пред  избрания както сладкиш от мед пред горяща пещ, или както  водата, която се стича от върха на една планина, те ще  паднат в неговите нозе.

6. В онези дни човеците не ще намерят своето спасение нито  в златото, нито в среброто.

7. Те не ще могат нито да бягат нито да се защитават.

8. Тогава не ще се изковават оръжия от бронз, нито пък  броня за гърдите.

9. Желязото ще стане ненужно; ще стане ненужно дори онова,  което нито ръждясва, нито се изхабява и никой няма повече  да се нуждае от олово.

10. Всичко ще бъде отхвърлено, всичко ще бъде премахнато от  лицето на земята, когато избраният застане пред лицето на  господаря на духовете.

следваща глава LII