L

1. В онези дни земята и адът ще върнат от своите недра  всичко, което са погълнали, а бездната ще повърне всичко,  което трябва да върне.

2. Той ще отдели праведните и светиите от нечестивите,  защото за първите това ще бъдат дни на помилване и спасение.

3. Избраният ще седи на своя трон и всичките тайни на  мъдростта и разума ще се отронят от неговите уста; защото  господарят на духовете го е надарил с вечна слава.

4. Планините ще потреперят като овни и хълмовете ще  заиграят като агнета, които са се набозали, а праведните ще  бъдат ангелите от небето.

5. Лицето им ще се озари със светла радост; защото в онези  дни избраният ще бъде опиянен от възторг; земята ще тръпне  от радост. Ще я населяват праведните и избраните, ще я  тъпчат с невинните си нозе.

следваща глава LI