KOMЕНТАР

Енох (евр. Hanok ? учител, просветител).

Метусалам (евр. Metuselah ? един от праотците на  човечеството, прославил се с дълголетието си. Живял 969 г.  (Битие, 5, 21-27) и умрял точно преди потопа, който бил  отсрочен даже със седем дни заради траура по него.

Това изчисление обаче не съвпада с края на творбата, където  се посочва кога точно се е родил Енох (шестия ден на месец  юни) и кога точно е бил възнесен ? на 1-ви март.

В Етиопската версия имената на синовете му са Матусала,  Регим и Гандал.

Мяра е обикновено с старите ръкописни източници мярка за  обем, равняваща се на 250гр. приблизително. В някои случаи  е използвана обаче и като мярка за дължина с приблизителна  стойност 25м.

Стадий (гр.) ? мярка за дължина, равна на 184,94м.

Епакт (от гр. прибавям) означава състоянието на луната в  началото на новата година ?т.е.времето от последното  новолуние на старата година, като следствие от това, че  дните в слънчевата година са поече, отколкото в лунната.

Ермонската планина е възвишение на левия бряг на река Нил,  получило името си от последователите на почитания та бог  Монт.

Адоил е вер. от Аdiel ? ?Украшение Божие?