IV

1. Те наблюдават с възхищение живота на дървото например ?  как се покрива с листа, които после окапват, с изключение  на листата на 14 облагодетелствани дървета, които остават  вечно зелени и много зими подред живеят като през пролетта.

следваща глава V