III

1. Ония, които са на небето, знаят всичко което става на  земята.

2. Те знаят, че небесните светила над нас никога не сменят  пътя си; всяко от тях изгрява и залязва в точно определено  време и никога не пристъпва заповедите, които е получило.  Те гледат към земята,и виждат всичко, което се случва по  всяко време на деня и нощта.

3. Те виждат, че всяко божие създание има свой предначертан  път, който да следва. Те виждат смяната на сезоните, виждат  водните повърхности на земята и знаят, че облаците,  изпаренията и дъждът разхлаждат земната топлина.

следваща глава IV