I

1. Тук са думите на праведния Енох, с които той благославя  праведните, които ще живеят в скръбни времена, в които ще  бъдат наказани злите и нечестиви люде. Енох, мъж праведен и  богобоязлив, ходеше пред Бога, а очите му бяха отворени и  той съзерцаваше святото видение на небето. Той каза: Ще ви  разкажа онова, което ми показаха небесните ангели.

2. Ангелите ми разкриха всички неща, и благодарение на това  имах прозрение за всичко, което се е случило до сега и за  всичко, което ще се случи не при днешното поколение, но при  едно далечно поколение, за благото на избраните.

3. Чрез ангелите именно аз можех да говоря с Онзи, който  един ден ще слезе от небесните си селения ? със светия и  всемогъщия, господаря на този свят.

4. Един ден той ще слезе на планината Синай, ще отвори  дарохранителницата си и ще се покаже в цялата сила на  небесната си мощ.

5. Всички наблюдатели ще бъдат изплашени, всички ще загубят  ума и дума.

6. Всички ще бъдат обхванати от ужас? от началото до края  на земята. Високите планини ще се разпукат, хълмовете ще  бъдат сравнени със земята; всичко ще рухне пред лицето му,  подобно на стапящ се пред пламъка восък. Земята ще бъде  залята с вода, и всичко, което я населява ще загине. Тогава  всички, дори и праведните, ще бъдат съдени от Господа.

7. Праведните обаче ще получат мир. Господ ще запази  избраните и ще излее върху им милостта си.

8. Праведните ще бъдат Божие достояние и Бог ще ги  благослови и ще ги направи щастливи. Те ще бъдат озарени от  неговото величие.

следваща глава II