CV

1. След време Матусала, моят син, ожени сина си Ламех.

2. Жена му, станала трудна, роди дете, чиято плът беше бяла  като сняг и румена като роза. Косите му бяха дълги и бели  като памук, а очите му прекрасни. Щом ги отвори и къщата се  изпълни със светлина, сякаш от самото слънце.

3. Щом бе взето от ръцете на бабата, то отвори уста и  започна да разказва за чудесата на Бога. Баща му, Ламех,  учуден, отиде да намери Матусала и да му каже, че му се е  родил син, който никак не прилича на другите деца. Това не  е човек, но небесен ангел. Сигурно не е от нашия човешки  род.

4. Очите му блестят като лъчите на слънцето, а лицето му е  озарено. Изглежда, че е заченато не от мен, а от някой  ангел.

5. Боя се това да не е поличба за някакво важно  произшествие на земята.

6. Сега, татко, те моля да отидеш да намериш Енох, моя  праотец и да ти го обясни, понеже живее с ангелите.

7. Когато чу думите на сина си, Матусала дойде да ме намери  на краищата на земята, понеже знаеше, че съм там и ме  повика.

8. Отзовах се на неговия глас и му казах: Ето ме, сине мой,  защо си дошъл да ме търсиш?

9. А той ми отвърна: Голямо събитие ме води при тебе, едно  трудно разбираемо чудо, за което съм дошъл да искам  обяснение.

10. Чуй ме, татко, знай: моят син Ламех одеве се сдоби със  син, що съвсем не му прилича, и като че не е от расата  човешка. По-бял е от снега и по-червен от роза; по-бели от  памук са му косите, а очите също лъчеструят; когато ги  отваря, зрак изпълва целия ни дом.

11. И когато сам излезе от ръцете на бабата, отвори уста и  благослови Бога.

12. Баща му, Ламех, дойде при мен, изплашен от това чудо,  не вярвайки, че това дете е от него, а от някой ангел  небесен, и ето, дошъл съм да ми откриеш истината за тази  тайна.

13. Тогава аз, Енох, му отговорих: Господ е замислил да  извърши ново дело на земята. Видях това в едно видение.  Говорих ти за времето на баща ми Иаред, за онези, които,  родени на небето, бяха обаче пристъпили думата на Бога. И  ето, те извършиха неправда и нарушиха заповедите, заживяха  със земните жени и родиха от тях нечестиво потомство.

14. За това престъпление земята ще бъде сполетяна от голяма  разруха; един потоп ще я залее и ще я опустошава в  продължение на една година.

15. Детето, което ви се е родило, ще оцелее само с тримата  си синове. Когато целия човешки род бъде изтребен, само той  ще бъде спасен.

16. И техните потомци ще народят на земята великани, родени  не от дух, но от плът. Така земята ще бъде наказана и  покварата премахната. Ето защо, кажи на твоя син Ламех, че  синът, който му се е родил, е наистина от него. Нека го  нарече Ной, защото той ще ви надживее. Той и неговите  синове не ще участват в покварата и ще се пазят далеч от  греха, който ще покрие лицето на земята. Уви! След потопа  неправдата ще бъде още по-голяма от преди; понеже знам  онова, което трябва да се случи; сам Господ ми разкри  всичките тайни и ми бе дадено да видя писаното в небесните  скрижали.

17. Там прочетох, че поколение след поколение ще следват,  докато се издигне поколението на светите мъже и  престъплението и неправдата изчезнат от лицето на земята;  докато всички вземат участие в правдата.

18. А сега, сине мой, съобщи това на сина си Ламех,

19. Че детето, което му се е родило, е наистина негов син и  че няма нищо измамно в неговото раждане.

20. Когато Матусала чу думите на баща си Енох, който му бе  разкрил всичките тайни, той се върна пълен с вяра и нарече  детето Ной, понеже трябваше да стане утеха за земята след  великата поруха.

21. Ето друга една книга, написана за сина на Матусала и  онези, които дойдат след него и запазят като него словото и  простотата на своите нрави. Вие, които страдате, чакайте  търпеливо времето, когато грешниците ще бъдат разпръснати и  властта на злите люде бъде унищожена; чакайте, докато  грехът изчезне от земята; защото имената им ще бъдат  изличени от светите книги, расата им ще бъде унищожена и  духовете им измъчвани. Те ще викат, ще стенат в една  невидима пустиня и ще горят в огън, който никога не ще  свършва. Там също аз гледах като в облак, в който очите ми  не можеха да проникнат ? от долната част не можеше да се  види в горната. Видях също пламъка на един горящ огън,  подобен на горящи планини, разтърсвани от вихър и люшкани  наляво и надясно.

22. Запитах един от ангелите, който ме придружаваше: Какво  е това великолепие? Не е това небето, което виждам, но  вероятно пламъците на едно огромно огнище; чувам воплите на  мъка и виковете на отчаянието.

23. А той ми отговори: Там, в мястото, което видя, са  измъчвани душите на грешниците и богохулниците, на ония,  които са вършили зло, които са сквернили всичко, което Бог  беше казал чрез устата на своите пророци. Защото в небето  се пазят списъците с техните имена и с лошите им деяния;  ангелите знаят за тях; знаят и наказанията, които им са  отредени; знаят също и какво е отредено за ония, които са  разпъвали тяхното тяло и които са били преследвани от злите  люде; за онези, които са обичали своя Бог и никога не са се  привързвали към златото и среброто, никога не са отдавали  тялото си на сладострастие и са си налагали доброволни  изпитания.

24. За онези, които от рождение не са ламтели за земни  богатства, но са се смятали за случайни гости на земята.

25. Така постъпваха те и все пак Бог добре ги изпита.  Духовете им бяха винаги чисти и невинни, готови да  благославят Бога; в моята книга имам отбелязани всичките  награди, които те бяха заслужили, задето бяха обичали  небесното повече от земното. Ето какво каза Бог: Те бяха  преследвани от злите люде, бяха обсипвани с упреци и хули,  но не преставаха да ме славят. Сега ще извися духовете им  до жилището на светлината. Сега ще преобразя ония, които са  родени в мрак и които никога не си приписваха славата,  която тяхната вяра бе заслужила.

26. Ще отведа в жилището на блясъка онези, които обичат  името ми, ще ги сложа да седнат на трона на славата и ще  направя така, че да се потопят във вечната радост, защото  Божията присъда е справедлива.

27. Той ще отреди за вярващите едно блажено жилище; а ония,  които са родени в мрак, те ще бъдат хвърлени в мрачини,  докато праведните ще се радват на безкрайно щастие. Когато  грешниците ги видят, ще нададат викове на отчаяние, докато  праведните ще живеят във величие и слава и завинаги ще  разберат истинността на обещанията на един Бог, когото са  обичали.

Край на Еноховото видение. Благословията и милостта Божия  да бъдат низпослани върху онези, които обичат Господ Бог.  Амин.

следваща глава KOMЕНТАР