CIV

1. В ония времена Бог ще им заповяда да съберат земните  синове, за да чуят неговите мъдри слова; той ще им каже:  Покажете им тази мъдрост, защото вие сте техни водители и  господари.

2. Покажете им наградата, която очаква ония, които следват  неговите наставления; защото Аз и моят син ще се съюзим а  тях по пътя на правдата. Мир вам, деца на правдата,  радостта и щастието.

следваща глава CV