CI

1. В дните, когато ще ви обгърнат буйни пламъци, къде ще  избягате и къде ще се подслоните?

2. И когато той издигне глас срещу вас, няма ли да се  изплашите, няма ли да се ужасите?

3. Всички големи звезди ще се разтреперят от страх; земята  ще тръпне от ужас.

4. Всички ангели ще изпълнят суровото си поръчение и ще се  постараят да се скрият от очите на Върховния бог. Колкото  до земните синове, те ще се слисат.

5. Но за вас, грешници, предмет на вечно проклятие,  спасение няма да има.

6. Не се страхувайте, души на праведниците, а чакайте в мир  и сигурност деня на вашата смърт като ден на правда. Не  плачете за това, че вашите души ще слязат с тъга и  горчивина в жилищата на смъртта и за туй, че по време на  вашия живот телата ви не са получили възнаграждение заради  добрите ви дела, а точно обратното, грешниците  тържествуваха; но ето че за тях наближава денят на  проклятието и на мъченията.

7. Когато умрете, грешниците ще кажат за вас: Та праведните  умират като нас! Какво спечелиха те с делата си? Ето че  напускат живота по същия начин като нас, в смут и тревога.  С какво участта им е по-добра от нашата? Нима не сме равни  с тях? Какво повече ще имат те, какво повече от нас ще  видят? Ето, те са мъртви и никога повече няма да видят  светлината! Ала истина, истина ви казвам, о грешници, вие  се преситихте с месо и пиене; ограбване на вашите братя,  всякакъв вид грабежи, нищо не ви спря по пътя към  богатството; вашите дни бяха дни на радост и блаженство. Но  не видяхте ли кончината на праведните? Колко тя бе мирна и  спокойна! Това е така, защото те въобще не са познали  неправдата до края на живота си. Те са мъртви и като че ли  никога не са били и техните души слязоха в покоите на  смъртта.

следваща глава CII