С

1. Гледайте небето, деца на небесата, разгледайте делата на  Всевишния и се страхувайте от него. Не вършете зло в негово  присъствие.

2. Ако той затвори небесните прозорци и възпре дъжда и  росата, правейки по този начин земята да остане безводна и  суха, какво ще сторите вие?

3. Когато засили гнева си срещу вас и вашите деца, вие не  знаехте как да измолите неговото милосърдие; вие  богохулничите срещу неговата правда, а вашите думи са  изпълнени с високомерие и гордост. Да не видите мир никога!

4. Вижте кораба, който плува по волята на ветровете и който  винаги е заплашен от страшно корабокрушение!

5. Кормчията се бои, защото носи със себе си в океана  своите съкровища и се страхува от гибел.

6. Прочее, морето, неговите бурни вълни и неговите дълбоки  бездни не са ли дело на Всевишния? Не е ли той оня, който е  поставил неговите граници и брегове?

7. Щом чуе гласа му, вълната се връща назад ужасена и  рибите, които живеят в него, умират. А вие, грешници, които  живеете на земята, няма ли да се страхувате от него? Не е  ли той създателят на всичко онова, което тя съдържа?

8. И кой друг, освен него, е дал мъдростта и знанието на  всички, които живеят по земята и ония, които пътуват по  море?

9. Лодкарите не се ли страхуват от океана? Нима само вие,  грешници, няма да се страхувате от Всевишния?

следваща глава CI