Съдържание Цялата книга на една страница

Прогласяваща увереност

Целият нов завет е изпълнен с увереност. Петър беше уверен, когато проповядваше в Ерусалим:” И тъй, нека знае добре целият Израилев дом, че тогова Исуса, когото вие разпнахте, Него Бог е направил и Господ и Помазаник.” (Деяния 2:36). Той донесе новината от Самария за повярвалите езичници и каза че:” И сърцеведецът Бог им засвидетелства, като даде и на тях Святия Дух, както и на нас” (Деяния 15:8).   Ефесяните получиха,”спечелиха” гаранцията за тяхното духовно наследство и бяха запечатани със Святия Дух. (Ефесяни 1:13, 14; 4:30). Какъв контраст!  Коринтяните казаха:” А ние получихме не духът на света, но Духът, който е от Бога, за да познаем това, което Бог е благоволил да ни подари.” (1 Коринтяни 2:12).

Всяка доктрина, която ви оставя да гадаете дали е спасена душата ви, е в противоречие с новия завет. Павел каза на скептиците атиняни:” …Бог е дал уверение, на всички като Го е възкресил (Исус) от мъртвите.” (Деяния 17:31).

Не е нужно да седиш на спасението си, като че ли то ще отлети ако не внимаваш. Ти не можеш да спасиш спасението си. Господ пази душата ти ! Ако искаш повече доказателства, чети писмата на Йоан. В едно кратко писмо, той използва думата “знам” 30- пъти: “ Ние знаем че Го познаваме… по такъв начин ние знаем че сме в Него … и така сме познали Отец … и така знаем истината … ние знаем че сме преминали от смърт в живот … ние знаем че обитаваме в Него … ние знаем че сме от Бога…” и т. н.

Това не означава че християните знаят всичко и не зависи от нашите способности  или изследванията ни  на абстрактни области. Всъщност Исус се радва, защото може да каже но своя Небесен Отец :

“ Благодаря ти Отче, Господи на небето и на земята, за дето си утаил това от мъдрите и разумните, а си го открил на младенците” (Матей 11:25).

За да бъдеш сигурен в едно нещо, не е нужно да си сигурен във всичко, но само в Бог , който го е казал:” Ако изповядваме греховете си,

Той е верен и праведен да ни прости и да ни очисти от всяка неправда. (1 Йоан 1:9).

Позволете ми да направя една проста илюстрация. Аз съм Райнхард Бонке, дали го чувствам или не, дали спя и не мисля за това, аз съм все Райнхард Бонке. Дори ако страдам от изгубване на паметта, моята идентичност остава същата – аз съм аз. Има удостоверение за раждане, което установява, че аз съм който съм.

Така е и със словото на Бога. Ако си приел Господ Исус Христос, като свой собствен, личен Спасител, ти си роден в семейството на Бога – “роден отново”. Библията е твоето удостоверение за раждане. Не можеш ли да повярваш? Много е просто- прочети 1 Йоан 3:2: ”Любезни, сега сме Божии чада и още не е станало явно какво ще бъдем, но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни Нему, защото ще Го видим както е.”

Какви ще бъдем , ние още не можем да схванем, но знаем кои сме – ние сме деца на Бога ! Исус каза:” Истина, истина ви казвам, който слуша моето учение и вярва в Тогова, който ме е пратил, има вечен живот и няма да дойде на съд, но е преминал от смъртта в живота.” (Йоан 5:24).

Това мощно! То казва, че ако си се покаял и си приел Исус, като свой собствен, личен Спасител, тогава ти имаш вечен живот и си преминал от смърт в живот.