Съдържание Цялата книга на една страница

Мярката

Колко е странно това, че дори някои членове на църквата изглеждат несигурни и не очакват да научат съдбата си, до денят на последния съд. Те използват думите “ може би” и “надявам се” . Бог има да каже много за това. 1 Йоан 5:10, 13 казва:”Който вярва в Божия син има това свидетелство в себе си…”, “Това писах на вас, които вярвате в името на Божия син, за да знаете че имате вечен живот(и да вярвате в името на Божия син).”

Забележете че, това слово не казва че ще имаш вечен живот, но казва – имаш го сега! Това е мощно изявление , което апостол Йоан е получил от Святия Дух. То съдържа всички ключови елементи за увереност в спасение: писах, вярвате, знаете, имате, вечен живот, Божия син.

Библейският принцип е, че всеки случай трябва да се доказва от двама или трима свидетели. Увереността е толкова важна, че Бог ни я дава потвърдена от двама безгрешни, божествени свидетели: Словото на Бога и Духът на Бога. Свидетел номер едно – Словото на Бога. Когато то идва да даде увереност, много хора искат да усетят тази увереност с чувствата си. Това е често срещана грешка, с нещастен резултат. Бог никога не е казал , че емоциите ни трябва да са теста за нашето спасение. Увереността не зависи от нашата психика, а от Неговото вечно слово.  Човешката душа най- важната част от създанието.  Тя е създадена със способност, чрез която усещаме колебанията на нашите чувства- дали сме радостни или тъжни съгласно състоянието на нашия ум- Дори след като сме Спасени.   Спасените хора нямат вечно усмихнати лица, като маски. Те са в Божия план за живота си и не е нужно да се съветват с чувствата си, за да измерят дали са спасени или не.

Така спасението е внедрено в канарата на вечното слово. Исус заяви: “ Небето и земята ще преминат, но моите думи няма да преминат!” (Матей 24:35).

Това е процепът в канарата , където трябва да избягаме, когато сатана ни атакува със съмнения. Аз съм спасен, защото Словото го казва.  Това, което чувствувам и в което съм убеден е без значение.

Първите християни не бяха уверени. Ние четем в Писанието, че те бяха “пълни с надежда”, “имаха изобилна радост” и “изобилна благодат”. “Изобилието”, означава достатъчно и повече от достатъчно, като дванадесетте коша с остатъци, когато Исус нахрани хората. Увереността в спасението не е свръх- увереност, а дълбоко установен мир, изпълващ душата ти, в моменти, когато дявола нашепва съмнения.

Павел описва християните от Колос, като имащи:” …в пълно богатство съвършеното проумяване, за да познаят Божията тайна, сиреч Христа…” (Колосяни 2: 2). Думата “богатство”, в гръцката библия е Плоутос. Тя е коренът на думата “плутократ”, която означава “ някой, който царува чрез богатството си”. Аз не искам да бъда духовен плутократ, но да бъдаботат с увереност в Бога. Посланието към Евреите: 6:1 и 10:22 говори за пълна увереност. В Солун те имаха “голяма увереност”- буквално “голяма пълнота”. Истинската пълнота е да си богат с вяра в Бога.

следваща глава Прогласяваща увереност