Съдържание Цялата книга на една страница

8

Моят цар е луд. Или поне на мен ми се струва така. Какво мога да направя?

Първо, да осъзнаеш простия факт: ти не можеш да различиш (никой от нас не може) кой е Господният помазаник и кой не е. Някои царе, за които всички ще се кълнат, че са от типа на Саул, всъщност ще са от рода на Давид. И други, за които всички ще смятат, че са от рода на Давид, на практика ще са от рода на Саул.

Кой е прав? И кой знае? В чий глас ще се вслушаш?

НИТО ЕДИН ЧОВЕК не е толкова мъдър, че да може да разреши тази загадка.

И всеки един от нас би могъл да си задава въпроса: “Този мъж Господният помазаник ли е и ако е, то той от потеклото на Саул ли е или не?

Запомни този въпрос много добре. Може да се наложи да си го зададеш десетки хиляди пъти. Особено, ако живееш в царство, чийто цар може би е луд. Само на пръв поглед ти се струва, че никак не е трудно да си зададеш този въпрос, но всъщност е много трудно да плачеш горчиво… да се отклоняваш от копията… да се изкушаваш, да хвърлиш едно от тях обратно… а и другите те насърчават да вършиш точно това. И целият ти рационализъм, и здрав разум, и логика, и интелигентност са съгласни. Но не забравяй в това окаяно положение, че: ти знаеш само въпроса, но не и отговора!

Никой не знае отговора. Освен Бог! И Той никога не го казва.

следваща глава 9