Съдържание Цялата книга на една страница

5

Бог има един университет. Всъщност е малко училище. Малцина са учениците в него, но още по-малко успяват да го завършат. Много, много малко наистина. Бог е създал това училище, защото няма хора със съкрушени сърца. Вместо тях Той има няколко други типа хора. Той има хора, които претендират, че притежават Божиите пълномощия…, а ги нямат. Има и хора, които са Господни помазаници, но са луди и не със съкрушени сърца. И за съжаление Той има и една смесица от всичко това. Хора от тези категории има в изобилие, но хора със съкрушени сърца се срещат много рядко.

Защо в Божието свято училище на смирение и покорност има толкова много ученици? Защото всички, които се обучават в Него, трябва да изпитат много болка. И, както сам можеш да се досетиш, често ръководителят с несъкрушено сърце (когото Бог Сам избира) е този, който разпределя болката. Давид беше един от учениците в това училище и Саул беше избраният от Бог инструмент за съкрушаването му.

Така, както нараства лудостта на царя, така нарастваше и разбирането на Давид. Той знаеше, че Бог го е поставил в царския замък, под истинското ръководство.

Властта на цар Саул – ИСТИНСКА? Да, това бе избраната от Бога власт. ИЗБРАНА ЗА ДАВИД. Не съкрушена власт наистина, но без съмнение Божествено предопределена.

Да, ТОВА е възможно. Давид живееше под властта на лудия цар и напредваше по своя път в земния си ад.

следваща глава 6