Съдържание Цялата книга на една страница

24

– Натан!

– Какво…? О, това си ти, Садок.

– Извини ме за внезапното ми нахлуване, но те наблюдавам от няколко минути. Ти се канеше да влезеш в тронната зала, предполагам, за да се срещнеш с царя?

– Да, Садок, такова беше намерението ми, но сега имам по-добра идея. Царят не се нуждае от мен.

– Разочарован съм, Натан. Според мен царят има голяма нужда от теб. Той е изправен пред най-сериозното изпитание в своя живот. Не съм абсолютно сигурен, че той би издържал този труден изпит.

– Той ВЕЧЕ е издържал този изпит, Садок – парира го Натан с увереност в гласа, която свидетелстваше, че той е наистина Божий пророк.

– Вече е издържал този изпит? Извинявай, Натан, но аз въобще не разбирам за какво говориш. Тази криза, както ти сам добре знаеш, едва сега започва.

– Садок, твоят цар издържа ТОЗИ изпит много отдавна, още когато беше младеж.

– Ти говориш за Саул? Но това, приятелю мой, е съвсем различно нещо.

– Не е вярно. Това е съвсем същото. Няма никаква разлика. Както Давид установи взаимоотношения с Бог и с човека над него тогава, много отдавна… така и сега Давид ще се свърже с Бог и с човека под него. Затова няма разлика. Не може да има.

– Истина е. Обстоятелствата може да са се променили… малко. Съвсем малко бих казал. Но сърцето…! Ах, сърцето винаги е едно и също!

– Садок, винаги съм бил благодарен, че Саул беше ПЪРВИЯТ ни цар. Изтръпвам при мисълта, как би реагирал той, ако в младостта си беше поставен под управлението на друг цар. Няма съществена разлика между човека, който открива, че е Саул, и между този, който разбира, че е Авесалом. И в двата случая поквареното сърце би намерило своето “оправдание”. Сауловците в този свят никога не могат да видят Давид; те могат да видят само Авесалом. Авесаломовците в този свят никога не могат да видят Давид; те могат да видят само Саул.

– А чистото сърце? – запита Садок.

– О, това е нещо необикновено. Как би могло съкрушеното сърце и смиреното решение да се справят с Авесалом? По начина, по който се справиха със Саул ли? Скоро ще научим това, Садок! Ти и аз нямахме привилегията да присъстваме на развръзката между Давид и Саул. Но имаме привилегията да бъдем свидетели на развръзката с Авесалом. Имам намерение да наблюдавам тази разиграваща се драма много внимателно; и очаквам да науча някои и друг поучителен урок от това. помни ми думите, Давид ще издържи този изпит със същото благородство, което прояви в младостта си.

– А Авесалом?

– Авесалом. След няколко часа може да бъде моят цар, това ли искаше да кажеш?

– Има такава възможност – отговори Садок почти през смях. И Натан се засмя. – Ако Авесалом спечели трона, дано небесата са милостиви към всички Сауловци, Давидовци и Авесаломовци в царството. – Според мен, от нашия млад Авесалом би се получил великолепен Саул – продължи Натан, след което се обърна и тръгна по коридора.

– Да, великолепен Саул. С изключение на възрастта и позицията Авесалом вече е един Саул.

следваща глава 25