Съдържание Цялата книга на една страница

16

“Ти все още не си отговорил на моя въпрос. човекът, който ме ръководи: аз мисля, че той е цар Саул. Как мога да разбера това със сигурност?” Не ни е дадено да знаем това. И помни: дори Сауловците често са Господни помазаници. Винаги ще има хора – навсякъде, във всеки век и във всяка група, които ще застанат пред теб и ще ти кажат: “Този човек е от рода на Саул!” Докато някой друг със също такава увереност ще стане и ще заяви: “Не, той е Господният помазаник от рода на Давид!” Никой в ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ не може да каже кое от двете твърдения е правилно. Ако погледнеш през балкона и видиш двама мъже как се надвикват, ти сигурно ще се учудиш към кой от двата рода ТЕ принадлежат, ако въобще принадлежат.

Не забравяй, твоят ръководител може да се окаже Давид.

“Това е невъзможно!”

Така ли? Мнозина от нас познават поне двама други от произхода на Давид, които са били осъдени и разпънати на кръст от хората. И тези хора са били абсолютно сигурни, че разпънатите НЕ СА Давидовци. И ако ти не знаеш за тези два случая, със сигурност знаеш поне един. Хората, които следват Сауловците сред нас, много често разпъват на кръст Давидовците сред нас.

Кой тогава знае кой е Давид и кой – Саул? Бог знае. Но Той не иска да каже.

Напълно ли си сигурен, че твоят цар е Саул, а не Давид и решен ли си да воюваш за Божията кауза против твоя Саул?

Ако е така, ние само можем да сме благодарни на Бога, че ти не живееш в дните, когато Голгота беше обичайното наказание.

Тогава какво можеш да направиш? Много малко. Почти нищо.

С течение на времето обаче, поведението на твоя лидер се променя и ти започваш да откриваш в се повече неговите характерни черти.

И с течение на времето, начинът по който реагираш на твоя лидер – бил той Давид или Саул – започва да разкрива все повече ТВОИ характерни черти.

следваща глава 17