Съдържание Цялата книга на една страница

10

По какъв начин човек разбира кога е крайно време да напусне Господния помазаник, особено Господния помазаник от рода на цар Саул?

Давид никога не взе това решение. Господният помазаник реши вместо него. указът на царя узакони това: “Преследвайте го, убийте го като куче!” Чак тогава Давид напусна. Не, той спаси живота си с бягство. Дори тогава той не проговори против Саул, нито вдигна ръка срещу него. Отбележи си и това: Давид не раздели царството при своето заминаване. Той не взе никого със себе си. Замина САМ.

Сам. СЪВСЕМ сам. Цар Саул ІІ никога не би направил това. Той винаги взема със себе си тези, които “настояват да вървят напред”. Да, хората настояват да дойдат с теб, нали? Те са готови да ти помогнат да основеш царството на цар Саул ІІ.

Такива хора никога не се осмеляват да напуснат сами. Но Давид го направи. Мисля, че разбираш – истинският Господен помазаник може да напусне сам.

Има само един начин да се напусне царството: САМ. Съвсем сам.

следваща глава 11