Съдържание Цялата книга на една страница

Предговор

Когато за пръв път написах “История за трима царе”, щях да се почувствам много насърчен, ако знаех, че животът й ще надмине три издания. Явно напълно съм подценил броя на наранените християни. Книгата бе предназначена за един доста ограничен кръг читатели – християните, пометени от авторитарното движение, но много повече читатели я пожелаха. Това бяха християни, смазани от църковни разцепления и собствените си конфликти с други християни.

В известна степен бях поразен от факта, че тази книга се прие добре както в Америка, така и по света. Много пастори и християнски служители поръчаха значителен брой копия от нея, за да ги предадат на своите църкви. Още повече се удивих, когато “История за трима царе” беше изиграна като пиеса в театъра и беше четена от амвона пред много хора. Очевидно има доста болка и нараняване в християнския свят, за което малко се говори или предприема нещо.

Надявам се настоящата книга да посрещне тази нужда.

следваща глава Предговор на автора