Съдържание Цялата книга на една страница

Предговор на автора

Защо бе написана тази книга и каква е нейната цел?

Отговорът по всяка вероятност може да се свърже с моя пощальон. По някаква неизвестна за мен причина аз получавам писма от християни от целия свят. Преди няколко години започна да расте значително броят на писмата, написани от християни, жестоко пострадали от авторитарното движение, което силно се настани в много евангелски общности. Появи се и реакция срещу този тоталитаризъм. Започна масово напускане на църквите. Разказите на тези духовни бегълци са често ужасяващи и понякога невероятни. Не съм наясно дали самата доктрина е причина за това повсеместно клане или по-скоро крайностите при осъществяването й.

Каквато и да е причината, никога през моите трийсет години на евангелски християнски служител не съм срещал нещо, което така дълбоко да съкрушава толкова много вярващи. Разрухата сякаш обхваща всичко, а възстановяване от нея почти няма. Тази книга е израз на моята загриженост за множеството от объркани, съсипани и огорчени християни, чийто духовен живот е в пълен хаос и които копнеят дори и за най-малката дума на надежда.

Поставянето на акцента върху покорството и властта в евангелските църкви е едно съвсем скорошно явление и няма почти никаква литература на тази тема, която да го балансира и регулира. Разбира се, има известен брой книги, но те са съвсем недостатъчни да дадат утеха и съвет на тези, на практика съсипани християни. Надявам се настоящата книга да допринесе по някакъв начин за възстановяването на тези хора.

Със сигурност, скъпи читателю, има едно нещо, което тази книга не е предназначена да бъде. И това е, че тя не трябва да бъде използвана в словесните схватки с вашите противници. Умолявам ви, да сложите край на тези стари, нецивилизовани действия. Тази книга трябва да послужи за лично изцеление и размисъл. И едно последно нещо: “История за трима царе” е придружена от още една книга, озаглавена “Писма до един съсипан християнин”, която беше специално написана, за да даде практически съвети на християни, наранено от поведението на свои братя и сестри. Надявам се двете книги да запалят искрица надежда, която сега може би изглежда твърде далечна.

Джийн Едуардс

следваща глава ИСТОРИЯ ЗА ТРИМА ЦАРЕ