Съдържание Цялата книга на една страница

Посвещение

На съкрушените християни, измъкващи се от тоталитарни общества и търсещи утеха, изцеление и надежда. Моля се, дано се възстановите и продължите с Този, който е свобода. Също и на християните, които са преживели или сега преживяват сърцераздирателната болка при противопоставянето с приятели. Дано тази история внесе светлина, яснота и утеха в живота ви. Дано и вие се възстановите и продължите с Този, който е мир.

И дано всеки от вас бъде така съвършено изцелен, че вие все още да можете да отговорите на Неговия призив, който иска всичко, защото Той е Всичко.

следваща глава Предговор