Съдържание Цялата книга на една страница

ВТОРА ЧАСТ – 19

– Погледни! Насам идва Давид!

Искрящи усмивки, нечие хихикане, няколко душе се смеят едва доловимо.

– Виж, това е Давид, наистина е той!

По лицата плъзват отново широки усмивки, ръкомахания и тихо веселие.

– Но това не е Давид! – възкликна младеж към своя придружител, с когото се разхождаха по улицата. – Защо говорят по този начин? Този мъж НЕ Е Давид!

– Така е, дете, това не е Давид. Това е Авесалом, идващ от портата.

– Но защо го наричат Давид? – попита момчето, като погледна назад през рамо красивия мъж в колесницата, пред която тичаха петдесетина души.

– Защото той ни напомня за Давид в младите му години. И защото ние всички сме толкова радостни, че такъв чудесен млад човек ще заеме Давидовото място. И може би, защото Авесалом е дори по-красив от Давид. Сигурно той е най-красивият човек, живял някога.

– Дали скоро Авесалом ще стане цар? Между другото на колко години е Давид? Дали е близо до смъртта?

– Разбира се, че не, момчето ми. Я да видим… на колко ли години е Давид? Вероятно на същата възраст, на която беше Саул, когато приключи царуването му.

– На колко години е Авесалом?

– Горе-долу на възрастта на Давид, когато Саул упорито се опитваше да го убие.

– Давид е на възрастта на Саул. Авесалом е на възрастта на Давид, когато той се възцари – замисли се момчето. Те вървяха мълчаливо известно време. Момчето очевидно доста умислено, проговори. – Саул се отнасяше много лошо с Давид, нали?

– Да, много лошо.

– Дали Давид ще се отнася към Авесалом по същия начин? Ще се отнася ли лошо с него? – Придружителят му се спря, за да осмисли въпроса, но детето продължи: – Ако Давид се отнася лошо с Авесалом, дали Авесалом ще постъпи с него толкова благородно, колкото Давид навремето?

– Дете, бъдещето със сигурност ще ни каже. О, ти задаваш едни такива въпроси! Ако, когато пораснеш, можеш да даваш отговори така, както задаваш въпроси, ти сигурно ще бъдеш запомнен като най-мъдрият човек, живял на земята.

Двамата се насочиха към портата на двореца.

следваща глава 20