ОДОБРЕНИЯ

Името му е Йоан е навременна книга. Ние като хора мислещи за царството стоим на ръба на море от промяна в нашия свят. Обществото буквално няма решенията и рано или късно ще започне да гледа към онези, които разбират идеите на царството. Ние ще видим и ще преживеем неща, които не сме смятали за възможни, и които може и да не са били, поне в сегашни времена. Бог иска да заведе Своите хора на места и висоти, които никога не сме си представяли. Ние сме близо до това да бъдем свидетели на откровение и изява на Божието Царство на ниво, което не е виждано от Петдесятница.

Бог винаги работи с остатък; онези, които не само чуват, но също и се покоряват на гласа Му. Както посочва Франс, покорството е ключа за пробива. Това, което е невъзможно за човека е възможно за Бог. За жалост, мнозина ще изберат да не се въвличат, в това, което се променя, но дори те няма да могат да избегнат промяната. През вековете, особено по време на война, винаги е имало хора, които са променяли курса на историята, мнозина чрез воюване и даване на живота си, докато в същото време много други просто са минавали през ежедневния си живот. Въпреки че не са били въвлечени във войната, конфликта все пак е променял живота им.

Простите действия на покорство могат да променят курса на историята. Франс беше човек, който чу Бог, и след това срещу всички шансове за успех и декларира това, което Бог каза, и после го извърши. Въпреки критицизма, винаги когато Франс чуваше Господа, той стоеше здраво в убеждението си. Франс беше смел и безстрашен, винаги говорейки това, което Бог му е показал в тайното място. Той събори стените, които религиозните понятия са издигнали. Той отвори вратата за мнозина, носейки свобода за онези, които са приели откровението. Неговото откровение разруши това, което беше станало религиозни норми. Франс носеше върху себе си пробивно помазание.

Силно препоръчвам тази книга на всички, които са гладни да знаят какво прави Бог в тези дни. Четете я с отворено сърце и ум и позволете на Господ да донесе откровение. Нека всички да се въвлечем в най-великото напредване на царството за всички времена.

Еуджън Страйт

Автор, бизнес лидер

Инструктор и консултант по мениджмънт