ГЛАВА СЕДМА – КЛЮЧА ЗА ОБУЧАВАНЕ НА НАЦИИТЕ

Йоан Кръстител обяви пристигането на дълго очакваният Месия: „На следващия ден Йоан видя Исус да идва към него, и каза: ‘Ето! Божието Агне, което отнема греха на света!’“[1]

Преди известно време прочетох Призивът от Рик Джойнър, в която книга той описва едно преживяване много близко до това, което преживях една нощ. Бях заспал дълбоко и сънувах следното:

Аз стоях посред центъра на нашия град Дърбан, Южна Африка, както биха го нарекли Щат. Докато се оглеждах навсякъде около мен, аз бях докоснат от хората, които видях. Някои ходеха, други просто се шляеха по улиците, всички изгубени в заетостта на градския живот, но отиващи на никъде. Видението в очите им беше такова на празнота и смърт.

Видях проститутки на своите ъгли продаващи себе си, и нямаше живот или радост в очите им. На улицата просеха деца при светофарите, за това, което можеха да получат. Видях стари хора седящи по пейките в градския парк, с отпуснати рамене, гледащи в нищото. Пияниците и наркоманите изглеждаха сякаш се движат като един кораб блъскан от буря в открития океан.

И си казах: „Това не е чудесен свят!“

Това, което видях толкова дълбоко ме докосна, че се опитах да изляза от града, понеже не можех да понеса безнадеждността и отчаянието на хората, които видях. Но всяка улица, по която поемах ме връщаше на центъра на Дърбан. Обезсърчих се, понеже неможех да понеса повече от тази сърцесъкрушаваща гледка.

Тогава чух глас, който ми говореше ясно, казвайки: „Все още нищо не си видял; ела и ще ти покажа сърцето на града“.

В следващия момент се намерих на едно място, което единствено мога да опиша като под града. Осъзнах, че това беше душата на града, измерението на духа, което контролираше това, която се изявява на пазара. Духът ме заведе в невидимата област на града.

Пристъпих в едно място, което най-добре мога да опиша като огромен затвор: всички там бяха затворени зад големи железни решетки.

Докато стоях пред тези огромни порти на затвора, почувствах отчаяние, и страх искаше да ме обхване. Аз му се съпротивих, тъй като видях как млади и стари протягаха ръцете си през решетките към мен. Слуз капеше от тях и аз ги чух, да викат към мен докато се опитваха да ме докоснат през железните решетки: „Това още един хванат от духа на Града ли е?“

Аз отговорих веднага, без да мисля: „Аз съм пророк на Господ Бог и съм дошъл да ви освободя“. Бях изненадан да се чуя да им отговарям по такъв начин, понеже никога не съм се виждал като пророк нито съм казвал нещо подобно преди през живота си.

Осъзнах присъствието на един ангел стоящ с мен едва когато ми проговори. „Слушай внимателно какво казват тези хора“, ми каза той, „защото в това е ключа за тяхното избавление“.

Стоях там слушайки млади и стари да обвиняват Бог и един друг за състоянието, в което се намираха. Децата обвиняваха родителите си, а родителите обвиняваха Бог за всяко лошо нещо в живота. Чух неща като: „Къде беше Бог, когато се нуждаех от Него?“ „Защо Бог уби родителите ми?“ „Защо ме мрази Бог?“ …. „Защо? Защо? Защо?“

Когато този потоп от горчиви обвинения се изсипа върху мен аз започнах да плача, и дълбоко състрадание изпълни сърцето ми. Някой беше дал погрешна информация на тези хора – не, дори по-лошо – беше ги излъгал, и измамил относно Бог.

Тогава ангела до мен ми каза: „Истината ще ги освободи; истината за Бог, истината за човека и истината за дявола. Но те не знаят истината, понеже религията ги е лъгала относно Бог, човека и дявола“.

Събуждайки се от съня, аз плачех като бебе. Знаех, че това беше повече от сън; Бог ми беше показал ключа за обучаване на градовете и нациите.

По един странен начин, аз се чувствах както в деня когато се новородих. Освен радостта на Божия Свят Дух, която изпълни сърцето ми през онази съботна вечер на 1969 година, аз също така плачех с дни за изгубените хора, хората, които виждах по улиците, които се нуждаеха от любов, от приемане и от истинска свобода от контрола на бедността, болестта, греха, страха и смъртта.

Ловци на хора

Исус каза на първите Си ученици, предимно рибари, да Го следват и Той ще ги направи ловци на хора. По някакъв начин, усещам, че сме загубили изкуството да ловим хора.

Първо, Исус им показа ценността на падналия човек чрез Неговата любов, грижа и състрадание. Ако не обичате риба, няма да бъдете добър рибар. Любовта към човека е ключа за евангелизирането. Истинската, дадена от Бог, безусловна любов е ключа да станете добър ловец на хора.

Второ Исус им показа как да привличат вниманието на грешните хора и как да ги ловят, да ги изчистват и да ги освобождават от морето на греха и на смъртта.

Накрая, Той завърши процеса чрез правене на рибари от рибата. Те бяха като риба, когато Той ги улови чрез гласа Си и заповедта Си. Той ги улови, обучи ги и след това ги упълномощи да правят същото.

Ловенето на отделни риби не е като да се ловят с мрежа.

Тъй като самият аз съм рибар и през последните тридесет години съм живял на Индийския океан, където съм виждал морето почти всеки ден от живота си, това ме е научило много за риболова. Риболова с пръчка е много изкусна професия. Трябва да имате правилната стръв и правилните такъми за всички отделни видове. Трябва да изучавате поведението им и да разберете предпочитанията им, ако се надявате да имате някакъв шанс да ги уловите. И след това има други фактори като температурата и глада. Удоволствието от ловенето на риба по този начин не може да се сравни с нищо. Когато рибата захапе стръвта, истинските умения се разкриват когато деликатния баланс започне между дърпането и оставянето й да води докато се измори и излезе безопасно. Много от големите риби се отърват, поради превъзбудата и липсата на умение от страна на рибаря.

Лично аз вярвам, че хората хванати по този начин, както бяха Петър, Йоан и Яков, и останалите от дванадесетте ученици, стават най-добрите ловци на хора и впоследствие обучават най-добрите ловци.

Заповедта на Исус към тях беше да отидат при нациите, правейки ученици от тях чрез Неговия метод на хващане, обучаване и да ги кръстят в името и природата на Татко, Сина и Святия Дух. Никога не трябва да забравяме, че някога сме били риби, изгубени в „морето на греха и на смъртта“, но уловени от Божията любов, и избавени и преобразени в ловци на хора. Той не трябва сам да хваща всичката риба, докато преобразява онези, които е хванал в добри рибари.

Неговото видение все още остава, народите да се направят ученици, така че „морето“  да може да се изпразни. Книгата Откровение описва изкуплението и завършека на творението и заявява, че повече няма да има нужда от море. Морето в Библията също така символизира неновородените нации на света: „И видях ново небе и нова земя, защото първото небе и първата земя преминаха. Също така нямаше и море повече“.[2]

Трябва да погледнем на грешниците по различен начин; трябва да ги видим през очите на Бога, Който обича света. Що се отнася до Бог, те са скъпоценни, ценни и достойни да бъдат Негови синове. Чрез скъпоценната кръв на Исус, Неговия Син, Той вече е платил пълната изкупителна цена, за да ги примири със Себе Си.

Проблемът е, че те не го знаят.

Някой правдоподобен като Исус, с красиви крака, трябва да им изяви истината за Бог, за Неговата любов и за Неговата доброта към тях. Само тогава ще бъде възможно за тях да откликнат на посланието и да изберат да приемат или да отхвърлят Добрите новини. Проблема с религията е, че тя не проповядва Добрите новини, а по-скоро, осъждение. Тя винаги се фокусира на греха, а не на разрешението. Мисли си, че да казва на грешниците, че ще отидат в ада е Добрите новини на евангелието.

Религията изобразява Бог като гневен и търсещ отмъщение; такъв, Който ще убие любимите ви, ще открадне децата ви или родителите ви, и ще унищожи тялото ви с болест; такъв, Който седи на престол на наказание, чакайки нетърпеливо да накаже всеки, който съгрешава.

Красиви крака

Красивите крака най-добре носят посланието на Добрите новини, на мира и на добрите вести. Този добър баланс се случва когато краката на посланика станат едно с посланието, което той прогласява. Това се случва, когато ние не само свидетелстваме за Исус, а сме станали свидетелство и доказателство за Него.

Исус демонстрира този метод: Той беше посланието, което носеше за Божието Царство, Неговия Баща. Беше лесно за хората да повярват в посланието, понеже вярваха на Посланика. Те трябваше само да погледнат ходенето на Посланика, за да повярват на посланието, което Той носеше. Те Му вярваха относно Бог, защото Татко Бог беше в Него. Ако искаха да видят Татко, всичко, което трябваше да направят беше да погледнат към Исус. Ако искаха да знаят нещо за добротата и славата на Бог, те не трябваше да гледат по далеч от примера на живота на Исус.

13Защото „който призове името на ГОСПОДА ще бъде спасен“. 14Как тогава ще призоват Този, в когото не са повярвали? А как ще повярват в Този, за когото не са чули? А как ще чуят без проповедник? 15А как ще проповядват, ако не са изпратени? Както е писано: „Колко са красиви краката на онези, които проповядват евангелието на мира, които са радостни вестители на добри неща!“ (Римляни 10:13-15).

Йоан Кръстител беше човек с красиви крака. Той беше изпратен да съобщи Добрите новини за Божието Царство и да посочи Божието Агне, Божият Син, чието идване щеше да въведе Божието Царство на земята и да донесе прощение и очистване от греха:

На следващият ден Йоан видя Исус да идва към него и каза: „Ето! Божието Агне, което носи греховете на света!“ (Йоан 1:29).

И аз видях и свидетелствам, че това е Божият Син (Йоан 1:34).

Нашата роля не е да осъждаме грешниците, а да ги освобождаваме с Добрите новини. Истината за Божията доброта е, която ще освободи хората. Осъждението идва от Святия Дух. Той осъжда хората само за един грях: греха, че не са повярвали след като са чули истината за Божието спасение в Христос Исус. Това е греха на неверие и непокорство.

Истина е, че отровата на религията е вкарала в затвор света. Тъжно е да се каже, но много така наречени „църкви“ са само религиозни институции, които са виновни за тази голяма погрешна информация. Вместо да помагат на Бог и да ловят хора, те са станали препятствия за истината и за хората търсещи Бог. Това е станало причината хората да обвиняват Бог, Единственият, Който наистина ги обича и е платил цената за тяхната свобода от греха и от смъртта. Вместо да се обърнат към Него с благодарност и вяра, те Го обвиняват за всичко, което не е наред в живота им. Казват: „Аз не вярвам в Бог“, и казват като причина, че не могат да вярват в Бог, който е толкова жесток, че да ненаправи нищо когато някой любим човек е убит, или изнасилен, или унищожен от болест. Онези, които са им казали, че Бог е Този, Който им е причини това са били религиозните. Едва ли можем да ги виним, че не искат да вярват в такъв жесток и мразещ Бог.

Други са виждали лицемерието на хора, които не ходят в това, което говорят; хора, които претендират, че са святи, впечатлявайки и печелейки уважението и възхищението на всички с изключение на тези, които са най-близо до тях, като съпругите им, съпрузите и децата, които познават „тъмната им страна“ и тайният им живот. Тогава врагът разпространява лъжата, че всички християни са такива.

Докато религията, въпреки лъжите и измамите, създава една непреодолима дистанция между святия Бог и ужасения грешник, шанса за свобода на робите е малък.

Исус не дойде да започне нова религия наречена християнство, религия основана на изпълнение и възнаграждение, основани на страх. Не, Той дойде да започне Божие семейство от царе и свещеници на земята, семейство, чийто Баща е в небето и разширява Царството Си в творението. Самият Исус е първият Син и Цар, и Той носи много в слава. Пълен с благодат и истина, Исус дойде, за да свърже бездната между Бог и грешника. Той не дойде само, за да ни каже за Бог, но също и да ни покаже славата и добротата на Бог като един любящ Баща.

Исус, Божият Син, е езика на Татко Бог. Извън Исус Христос няма начин наистина да се познава Бог. Всичко, което Бог е искал да каже, Той го е казал в Сина Си, Който е Словото. Всичко, което Бог е искал да предаде, Той го е направил чрез Сина Си. Защото в Христос Исус обитава пълнотата на Божеството телесно.

Исус потопи (кръсти) учениците Си в самото име и естество на Татко Бог, Сина и Святия Дух. Той направи това чрез Словото Си, чрез действията Си и чрез Святия Дух. Когато учениците Му Го попитаха чий грях, негов или на родителите му, е причинил един човек да се роди сляп, Исус им каза, че това не е понеже Бог наказва него или родителите му, а понеже Бог, в Своята доброта, е искал да го изцели, за да разкрие славата си и добротата си на и чрез него.

Когато една жена беше хваната в прелюбодейство и беше заведена при Него в храма и поискаха от Него да я осъди, понеже Законът изискваше тя да бъде убита с камъни, Той отговори: „Нито Аз те осъждам; върви си и повече не съгрешавай“.[3]

Когато един прокажен попита Исус дали е Божията воля да го изцели, Той отговори, че е, и го изцели.

Всичко свързано с Исус беше благодат, доброта, милост и любяща благост. Но когато един човек се обърна към Него като „добри учителю“, Той веднага отговори: „Никой не е добър освен…Бог“.[4] Той общо взето казваше: „Ти все още нищо не си видял; Моя Баща далеч превишава Моята доброта“. Исус направи Бог симпатичен и привлекателен за грешника.

Няма по-велика сила от любовта във вселената. Тя унищожава страха от отхвърляне. Тя омекотява най-закоравелите сърца. Веднъж гледах документален филм за един сериен убиец, който изнасилил и убил повече от двадесет момичета. След като получи доживотна присъда, той не показа никаква емоция или разкаяние. Съдията даде на семействата, които бяха загубили дъщери или сестри, възможност да кажат нещо на този човек. Той слушаше, неподвижно, плачът на хората проклинащи го и казващи: „Надяваме се да изгниеш в ада!“ Отново, осъденият не показа никаква емоция, никакво изразяване на чувства… докато един възрастен човек не зае свидетелското място.

Аз гледах и слушах докато този възрастен човек се наведе докато седеше пред убиеца и през сълзи му описваше единствената си дъщеря, любовта на живота му, и как, в началото на живота й, този човек им я беше отнел. Тогава той спря, погледна убиеца право в очите и каза: „Ти ни я отне, но искам да ти кажа днес, че аз съм ти простил за това, което направи, понеже Бог също ми е простил за моите грехове“.

Аз наблюдавах докато изражението на този изнасилвач и сериен убиец изведнъж се промени. Той сграбчи лицето си с ръцете си и започна да плаче неконтролируемо. Трябваше да го изведат от съдебната зала. Сякаш един извор се разтвори в него.

Добротата го докосна; любовта разчупи закоравялото му сърце.

Любовта е по-силна от смъртта, понеже Бог е любов. Божията доброта е Неговата слава: „Или презираш богатствата на Неговата доброта, снизхождение и дълготърпение, без да знаеш, че Божията доброта те води към покаяние?“[5]

Моето пътуване в Бог наистина полетя когато открих Божията доброта когато прочетох една книга, озаглавена Четвъртото измерение, от Др. Дейвид Йонги Чо. Наистина мога да кажа, че от тогава съм вкусил и съм видял, че Господ е добър!

Мойсей веднъж искаше да види славата на Господа, Който му каза, че въпреки че Мойсей не можеше да види лицето Му, Той щеше да мине и да позволи на Мойсей да Го види из отзад:

18И той каза: „Моля, покажи ми славата Си“. 19Тогава Той каза: „Ще направя цялата Ми доброта да мине пред теб…“ (Изход 33:18-19а).

И ГОСПОД мина пред него и прогласи: „ГОСПОД, ГОСПОД Бог, милостив и благодатен, дълготърпелив, и изобилващ в доброта и истина“ (Изход 34:6).

Хората ще бъдат освободени от затворите на греха и на смъртта, когато им кажем и им покажем, че Бог е добър. Най-добрият начин да направим това е начина, по който Исус го правеше, като им показваме добротата и славата на Бог, които са в нас поради присъствието на Святия Дух, и като ги изцеляваме и ги освобождаваме от потисничеството на дявола.

Религията е виновникът, който е лъгал масите за Бог, за човека и за дявола.

Лъжата за дяволът

Лъжата за дяволът е, че той е мощен и опасен.

Истината за дяволът е, че той може да е бил мощен в Стария завет, но сега е един поразен дявол. Исус го порази преди 2000 години на кръста. Моят добър приятел Кели Варнър има навика да казва: „Аз вярвам в един истински дявол; един наистина поразен дявол“.[6]

Противно на това, което много християни вярват, книгата Откровение описва едно време, което сега е в миналото. Апостол Йоан, който получи и записа видението, беше на остров Патмос по това време, заточен там по заповед на Цезар Нерон, около 69 г.сл.Хр. Повечето от това, което Йоан записа се изпълни скоро след това, с падането на Ерусалим през 70 г.сл.Хр.[7]

Поради лъжите на дявола и съучастието на неговия сътрудник, институционната религия, масите са уловени в примката на невежество и страх. Христос дойде, за да ги освободи. Писателят на Евреи казва:

Защото както децата са участници в плът и кръв, Самият Той също участва в същото; така че чрез смърт да може да унищожи оня, който има властта над смъртта, сиреч, дяволът, и да освободи онези, които чрез страх от смъртта през целият си живот са били подчинени на робство (Евреи 2:14-15 KJV).

От ранни времена, Бог е обещал поражението на дявола на кръста. След като Адам и Ева съгрешиха и точно преди да бъдат изгонени от градината, Бог им даде едно славно обещание: „И ГОСПОД Бог каза на змията…ще поставя вражда между теб и жената, и между твоето потомство и нейното потомство; то ще ти нарани главата, а ти ще му нараниш петата“.[8]

Това беше изпълнено на кръста когато Христос, Потомъка на жената, смачка главата на дявола. Описвайки същото събитие, Павел написа: „По този начин, Той обезоръжи духовните управници и власти. Той ги засрами публично чрез победата Си над тях на кръста“.[9]

Самия Исус каза, че дяволът беше осъден и изхвърлен: „Времето за осъждане на този свят дойде, когато Сатана, управника на този свят, ще бъде изхвърлен“.[10] И „Съдът ще дойде, понеже управникът на този свят вече е осъден“.[11]

Въпросът, който мнозина задават е: Ако дяволът е поразен, защо нечестието в света е толкова голямо?

Отговорът е двоен:

Първо, дяволът не е бил убит, а е направен безпомощен чрез кръстът. Той повече няма власт или сила, но има поставени агенти и системи, които крият истината за неговото поражение. Религията е най-големия агент на Сатана, съдействащ за лъжата относно поражението на дявола.

Второ, Църквата не си върши работата правилно. На нея са й дадени сила и власт над Сатана в името на Исус, но тя не ги упражнява поради невежество и неверие. Исус даде на Църквата власт да разруши злите дела и планове на дявола. Но религията и фалшивите учения са парализирали царската сила и власт на Църквата.

Единствената сила, която Сатана има е силата, която Църквата и ние лично му позволяваме да има. Но познаването на истината за поражението му на кръста ще освободи затворниците. Ние се нуждаем от свежо откровение за това, което Исус имаше в предвид на кръста, когато каза: „Свърши се“.[12]

Пи Ди Ле Роукс, моят покоен баща в Господа, ми разказа една история, която никога няма да забравя, която обяснява начина, по който дявола действа. Пи Ди израснал в една ферма с две сестри. Родителите му имали големи проблеми с това да държат момичетата извън главната спалня, когато ходели в града. Ходенето в града било едно голямо пътешествие с кон и каруца, което изисквало цели два дни. Като най-голямото дете, Пи Ди бил оставян да отговаря за момичетата. Част от задължението му било да ги пази да не влизат в стаята на родителите си. Пи Ди ми каза как мразел когато родителите му ходели в града, понеже по това време той не можел да излиза от къщата.

Така че Пи Ди измислил един план, за да могат сестрите му да спазват реда. Той им казал, че майка им му казала, че стаята била обитавана от духове и го помолила да не казва на никого. Тази лъжа държала сестрите му вън от стаята, оставяйки го свободен да ходи, където му харесва без сестрите му да правят бъркотии в главната спалня.

Но един ден сестрите му събрали куража да попитат майка си защо спалнята й била обитавана от духове.

Изненадана, тя попитала: „Кой ви каза това?“

„Пи Ди“, отговорили те.

Пи Ди бил повикан и смъмрен за тази лъжа, и това бил края на неговия контрол над сестрите му. Истината ги освободила от лъжата, която той измислил. И това е точно как действа дявола. Той контролира и управлява чрез своите лъжи и измами и чрез невежеството на масите. Крайно време е някой да се изправи и да декларира истината за него и да освободи затворниците, както направи Исус.

За жалост, религията е била главният подстрекател на разпространението на лъжата за дявола. Това да се обвинява дявола за всичко, му дава сила. Той няма нищо против да бъде обвиняван, понеже по този начин ние го възкресяваме от една позиция на поражение.

Ние се предполага да пълним умовете и съзнанията на хората с Добрите новини относно Божията победа в Христос, но много пъти ги пълним със страх от дявола и един ум изпълнен със съзнание за греха. Не е чудно, че хората са държани в затвор чрез невежество и страх.

Истината за Бог, за дявола и за човека ще освободи затворниците. Йоан ни казва, че когато Сина ви освободи, ще бъдете наистина свободни. Истината за Бог и за човека е разкрита в Божият Син.

Името на Йоан Кръстител означава, „Бог е благодатен“. Той трябваше правилно да обяви и да представи Месията, Онзи, който е пълен с благодат и истина.[1] Йоан 1:29.

[2] Откровение 21:1.

[3] Йоан 8:11б

[4] Матей 19:17.

[5] Римляни 2:4.

[6] Мога силно да препоръчам всички книги на Кели Варнът, достъпни на Destiny Image, Shippensburg PA.

[7] Вижте глава 10. Също така препоръчвам моята книга, Определяне на датата на книгата Откровение, достъпна при поискване от Франс Дю Плеси: frans777@light.co.za

[8] Битие 3:14а-15 KJV.

[9] Колосяни 2:15 NLT.

[10] Йоан 12:31 NLT.

[11] Йоан 16:11 NLT.

[12] Йоан 19:30.