ИСКА ЛИ БОГ ДА ИЗЦЕЛЯВА ВСЕКИГО?

“Служете на Господа, нашия Бог и Той ще благославя хляба ти, и виното ти, и водата ти, и ще отстрани от вас болестите ви… броят на дните ти ще направи пълен.” (Изход 23:25-26).

“АЗ СЪМ ГОСПОД, КОЙТО ТЕ ИЗЦЕЛЯВАМ.” (Изход 15:26).

Целта на тази книга е да те запознае с това, което поучава Библията, за да знаеш, когато си болен, че БОГ ИСКА ДА ТЕ ИЗЦЕЛИ. Докато не си убеден напълно, че Бог иска да си здрав, винаги ще има съмнение в сърцето ти дали ще получиш изцеление, или не. Докато още се съмняваш, че можеш да бъдеш изцелен, не ще получиш действителна вяра. Докато вярата ти не се освободи от възражения и разсъждения, пълни със съмнения, не ще можеш да бъдеш изцелен.

“А БЕЗ ВЯРА НЕ Е ВЪЗМОЖНО ДА УГОДИ  НЯКОЙ БОГУ, ЗАЩОТО КОЙТО ДОХОДЖА ПРИ БОГА, ТРЯБВА ДА ВЯРВА, ЧЕ ИМА БОГ И ЧЕ ТОЙ ВЪЗНАГРАЖДАВА ТЕЗИ, КОИТО ГО ТЪРСЯТ.” (Евреи 11:6).

“ДА ПРОСИ С ВЯРА, БЕЗ ДА СЕ СЪМНЯВА НИ НАЙ-МАЛКО, ЗАЩОТО КОЙТО СЕ СЪМНЯВА ПРИЛИЧА НА МОРСКИТЕ ВЪЛНИ, КОИТО СЕ ТЛАСКАТ И БЛЪСКАТ ОТ ВЕТРОВЕТЕ. ТАКЪВ ЧОВЕК ДА НЕ МИСЛИ, ЧЕ ЩЕ ПОЛУЧИ НЕЩО ОТ ГОСПОДА.” (Яков 1:6-7).

Когато човеците се убедят, че БОГ ИСКА ДА ГИ ИЗЦЕЛИ И ЧЕ НЕ Е БОЖИЯ ВОЛЯ ДА БЪДАТ БОЛНИ, в повечето случаи ще получат изцеление, когато се помолят за тях, ако не дори и преди това. Това убеждение създава основата, върху която може да се действа – ПЪЛНАТА ВЯРА.