ИЗЦЕЛЕНИЕ ЗА ВСИЧКИ

Дали и днес още е Божията воля, както в миналото, да изцелява ВСИЧКИ, които се нуждаят от изцеление? Най-голямото препятствие във вярата на много от търсещите изцеление, е неувереността им ДАЛИ е Божията воля всички да се изцеляват. Почти всеки знае, че Бог изцелява някои, но има неща в съвременното богословие, които замъгляват библейския факт, че ИЗЦЕЛЕНИЕТО е за всички.

Невъзможно е да приемем с вяра благословение, за което не знаем дали със сигурност Бог иска да ни го подари. Божието благословение може да се получи само, когато узнаем волята Му, уповаваме на Него и действаме според волята Му. Ако искаме да узнаем последната воля на един човек, трябва да прочетем завещанието му. Ако искаме да узнаем Божията воля по отношение на някоя работа, трябва да четем Словото Му (Завета, или – завещанието Му).

Представете си, че една жена казва: “Моят съпруг, който беше много богат, почина. Бих искала да зная дали е определил нещо за мен в завещанието си.” Аз бих й отговорил: “Защо ти сама не прочетеш завещанието му и не разбереш това?” Думата “завещание” е законното обозначение за последната воля на един човек. Библията съдържа Божията последна воля и Неговото Завещание. В Нея Той ни завещава всичките благословения на изкуплението.

И понеже ни е дал последната Си воля в завещанието Си, всички добавки впоследствие представляват фалшифициране. Ако изцелението ни е в Божията воля, а ние кажем, че Бог не иска да спаси и изцели всички, бихме извършили фалшифициране на завещанието след смъртта на Завещателя. Исус е не само умрелият Завещател, но като възкръснал, е и Посредник на Завещанието. Той е, така да се каже, нашият Адвокат и Той не ни лишава от правото ни, както някои земни адвокати правят. Исус Христос е нашият Ходатай отдясно на Бог Отец. Не съществува по-добра възможност да се убедим в Божията воля от тази, да четем Евангелието, което разказва за поучението и делата Христови – Той изрази волята на Отца. Земният Му живот е откровение за волята и неизменната любов на Бог. Буквално Той изпълни Божията воля за адамовото поколение.

следваща глава “АКО Е ВОЛЯТА ТИ”