ИЗМЕЖДУ ТРИ МИЛИОНА – ВСИЧКИ ИЗЦЕЛЯВАНИ

Думите от Изход 15:26, които цитирах по-горе: “АЗ СЪМ ГОСПОД, КОЙТО ТЕ ИЗЦЕЛЯВАМ”, бяха отправени приблизително към три милиона човека. ВСЕКИ ЕДИН ОТ ТЯХ ПОВЯРВА, ЧЕ БОЖИИТЕ ДУМИ СА ИСТИННИ. Последствието беше, че всеки от тях, който се нуждаеше от изцеление, оздравяваше съвършено.