ДЪРЖИ ЛИ БОГ НА ДУМАТА СИ?

На една жена, чиято вяра изглеждаше много неясна и която ми каза: “Струва ми се невъзможно човек да получи вяра за изцеление”, аз зададох въпроса: “ИМАШ ЛИ ДОВЕРИЕ, ЧЕ БОГ ЩЕ УДЪРЖИ ОБЕЩАНИЯТА СИ СПРЯМО ТЕБЕ?” – “О, да” – потвърди тя. “ТОВА Е ВЯРА!” – я убедих аз и добавих: “Това е много просто, нали?” Тази жена беше изцелена.

“БОГ НЕ Е ЧОВЕК, ТА ДА ЛЪЖЕ, НИТО ЧОВЕШКИ СИН, ТА ДА СЕ РАЗКАЕ. ТОЙ РЕЧЕ И НЯМА ЛИ ДА НАПРАВИ? ТОЙ ГОВОРИ И НЯМА ЛИ ДА ГО ТУРИ В ДЕЙСТВИЕ?” (Числа 23:19). “НЕ ПАДНА НИТО ЕДНА ОТ ВСИЧКИТЕ ДОБРИ ДУМИ, КОИТО ИЗГОВОРИ.” (ІІІ Царе 8:56). “ВО ВЕКИ, ГОСПОДИ, ТВОЕТО СЛОВО Е УТВЪРДЕНО НА ЗЕМЯТА.” (Псалм 11:89). “ЩЕ БЪРЗАМ ДА ИЗПЪЛНЯ СЛОВОТО СИ.” (Еремия 1:12). Бог застава зад Словото Си с всичката Си неизчерпаема сила, за да Го изпълни. Повярвай в това!

Евангелистът Босуърд казва: “Не се съмнявай в Бога! Ако искаш да се съмняваш в нещо, съмнявай се в своите съмнения, защото са недостоверни. Никога не се съмнявай в Бог, нито в Словото Му!” Д. Л. Муди казваше: “Има ли някаква причина, поради която да нямаш вяра в Бога? Има ли някое обещание, което Бог да е нарушил някога? Умолявам всеки съмняващ се и безверник да посочи поне едно-единствено обещание, което Бог е дал, а не е изпълнил. Сатана е лъжец. Това го казва и Исус. Аз мога да разгърна Библията и да ти докажа, че сатана в продължение на вече шест хиляди години е лъгал човеците и им е казвал, че Божието Слово не е истинно. Дяволът отрече Божието Слово и обеща на хората всичко, което е възможно, но наруши всяко дадено обещание.”