ВСЕКИ ЧОВЕК БИВАШЕ ОСВОБОЖДАВАН

В Псалм 105:37 четем: “И изведе ги и нямаше в племената немощен.” Можеш ли да си представиш, че от три милиона човеци, всички са здрави и силни? Никакъв слаб, страдащ, или болен нямаше сред тях! Приятели, щом това е осъществено всред израилския народ, който бе ПОД ЗАКОНА, колко повече важи за нас днес, които сме изкупени чрез кръвта на Божия Агнец и сме ПОД БЛАГОДАТТА? Трябва да се убедим во тава и знай, че както е вярно, че “2+2=4”,  ТИ МОЖЕШ ДА БЪДЕШ ИЗЦЕЛЕН! ВСИЧКИ МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗЦЕЛЕНИ! БОЖИЯТА ВОЛЯ Е ВСЕКИ ДА БЪДЕ ЗДРАВ И СИЛЕН. АКО ПАЗИТЕ ЗАПОВЕДИТЕ МУ И ВЯРВАТЕ В СЛОВОТО МУ. И понеже “Бог не гледа на лице” (Деяния 10:34), ако Той иска да изцели някого, това си ТИ!

В наше време болестите и страданията вземат страхотно много човешки животи. Въпреки факта, че медицинската наука днес разгръща най-големите си постижения, болестите се разпространяват в нечувани размери. Трагедията е, че тези страдания и болести нападат дори телата на безброй Божии чада, докато обикновените проповедници и учители застават покрай тях само с думи на симпатия и съчувствие. Те уверяват съответния човек, че това трябва да е Божията воля и че съдейства за негово добро. Освен това обясняват, че може би Бог иска да даде на болния един урок по смирение, или чрез това трябва да бъде привлечен по-близо до Бога, който иска да изяви волята си в живота на болния.

Тази е за жалост днес тенденцията на поучението и проповедта, която аз обаче искам да опровергая. БОЖИИТЕ ЧАДА НЕ ТРЯБВА ДА БОЛЕДУВАТ, КАКТО И НЕ ТРЯБВА ДА ГРЕШАТ. Още в Стария Завет три милиона човека се осмеляваха да вярват на изреченото Божие Слово и всеки биваше изцелен.

Искам да подчертая, че три милиона израилтяни ставаха силни и здрави на единственото основание, че ПОВЯРВАХА в това, което казваше Бог: АЗ СЪМ ГОСПОД, КОЙТО ТЕ ИЗЦЕЛЯВАМ. Това им се каза и те го повярваха.

Единствената причина, поради която болестта взема толкова жертви днес между нашите съвременници, е тази, че църквата е престанала да вярва в това, което БОГ Е КАЗАЛ. Тя знае разбира се, че Бог е казал: “Аз съм Господ, който те изцелявам”, но при все това е пропуснала да вярва това, което Бог фактически е имал предвид, като го е казал. Така превръщаме Неговото “Аз Съм” в “Аз бях”.

Щом е било възможно под Стария Завет и закона три милиона човека да бъдат едновременно здрав, колко повече би трябвало ние да бъдем здрави под Новия Завет на благодатта, любовта и истината, който е основан “на по-добри обещания, на по-добър Ходатай и по-превъзходно служение” (Евреи 8:6).

следваща глава ИЗЦЕЛЕНИЕ ЗА ВСИЧКИ