“АКО Е ВОЛЯТА ТИ”

Когато Исус “възлагаше ръцете Си върху ВСЕКИГО от тях и ги изцеляваше”, Той откри и изпълни Божията воля за ВСИЧКИ човеци. “Ето, ида да извърша Твоята воля, о, Боже!” (Еремия 10:7). “Защото слязох от небето не Моята воля да сторя,