Заключение: Стойте твърди!

В тази книга споделям с вас стихове за Божията любов, за славното бъдеще, което Той е планирал за вас, за вашата праведност в Христос, както и за свободата от страха.
Всички тези обещания, записани в Словото, са вашето наследство като слуги Господни. Но трябва да знаете, че дяволът се опитва да ги открадне от вас. Той иска да се върнете към робството.
Затова апостол Павел пише в Галатяни 5:1 (KJV): ”Стойте, прочее, твърдо в свободата, за която Христос ни освободи, и не се заплитайте отново в робско иго.”
Някои от ключовете за победоносен християнски живот са твърдост, търпение и устояване:
И тъй, не напущайте безстрашната си увереност, за която имате голяма и славна награда.
Защото ви е нужно непоколебимо търпение и устояване, та като извършите и напълно осъществите Божията воля, да получите
и отнесете със себе си [да му се насладите напълно] обещаното. ЕВРЕИ 10:35-36 Вашият небесен Баща иска да се наслаждавате изцяло на онова, което е било изкупено заради вас на кръста с кръвта на Исус Христос. Бъдете решителни. Вземете сега решение никога да не се отказвате. Изповядвайте стиховете от следващата глава, докато те станат част от вашето естество.
Винаги помнете, че Бог ви обича и че има живот в Неговото Слово.

следваща глава Изповеди от Словото