Съдържание Цялата книга на една страница

ПРЕДГОВОР

Защо още една книга за пророческото? Чел съм много книги за пророческото през годините. Някои се фокусират върху различните библейски категории на пророците и върху свръхестествените проявления, които стават чрез тях. Други се фокусират върху това, как да пророкуваме, и после какво да правим с пророческите слова.

Тази книга докосва тези теми, но тя също така откровено говори за радостта и болката на пророческите хора в контекста на местната църква. Излагам рисковете, затрудненията и напреженията, включени при отглеждането на пророчески хора сред непророчески хора. Когато активността на Святия Дух се задейства сред слаби хора като нас, сблъсъкът между себичната амбиция и липсата на мъдрост е неизбежен. Надигат се много напрежения. Плюс това, ние срещаме преживяванията на Святия Дух, които са чужди за нас. Всичко това прави едно предизвикателно преживяване в нашия църковен живот.

Аз пастирувах в обстановка на местна църква в продължение на 23 години, докато започнах мисиите Интернационален дом за молитва с база в Канзас Сити през 1999. На 19 септември, 1999, ние започнахме служение на поклонение с ходатайство, което продължава нонстоп, 24 часа в денонощието. Членовете на нашия персонал се виждат като „ходатайствени мисионери“, понеже вършат работата на служението и се извисяват от мястото на нощна и дневна молитва. Нашият персонал осигурява собствената си финансова издръжка като мисионери по начин, подобен на другите мисионерски организации, като Младежи с мисия и Лагерите поход за Христос. Сега Бог благосклонно е прибавил около 1500 души към нас на пълновременно служение. Около 500 души е нашият служителски персонал, а другите хиляда служат пълновременно като ученици или студенти. Всички те са ангажирани около 50 часа на седмица.

В допълнение на тези, приблизително 2000 души се присъединяват към нас в нашите неделни служби на празненство. По този начин около 4000 души съставляват това, което аз имам предвид като „Семейството на мисионерската база на IHOP (Интернационален дом на молитва)“. Ние викаме всеки ден за освобождаването на духа на пророческа мъдрост и откровение от Ефесяни 1:17. Господ ни е давал славни отговори. Мнозина са имали пророчески сънища, видения и свръхестествени преживявания.

Моето пътуване в пастируването на пророчески хора започна внезапно през пролетта на 1983. Признавам, че съм направил много грешки в това пътуване, но съм научил някои ценни уроци. Ще споделя част от това, което съм научил през последните 25 години, през които съм бил дълбоко въвлечен с пророчески хора и движения.

Бъдещето на църквата със сигурност ще бъде изпълнено с хора, които оперират в пророческото помазание. В поколението, в което Господ се връща, цялата църква ще получава сънища, видения и пророчески преживявания (Деяния 2:17-21). Това ще бъде вълнуващо и в същото време предизвикателно. Със сигурност ще се появят нови измерения на служението на Святия Дух, които ще изискват посвещение на Писанията, а също и дълбоко посвещение като учащи се (1 Коринтяни 3:18). Това не е добро време в историята за „познаване на всичко“, а по-скоро е правилното време да се изразява добродетелността на смирението в един дух на поучаемост, докато отиваме към по-големи дълбочини в пророческото.