Съдържание Цялата книга на една страница

Отзиви

Израстване в пророческото е един ценен ресурс за отделните хора и за събрания, които желаят да израснат в пророческо служение. Чрез дълбокия и изпитан резервоар на знание и опитност на Майк Бикъл мнозина ще намерят насърчение да упражняват духовната дарба на пророкуване в баланс и сила.

– Франсис Френджипейн
Пастор и автор

Пътуването на Майк в Господа е било доста удивително. В началото той е бил един млад консервативен евангелски пастор без харизма. Сега той е един интимен, страстен поклонник, движещ се в свръхестественото и водещ другите в едно мощно място в Духа.

Той се е придвижил милион мили в сърцето си и в преживяване на Бог. Това е тази достоверност, която изпъква в човека. Той не се е страхувал да изследва, да търси и да бъде пионер. Тази книга е едно пътуване в територията на пророчеството, пророческото служение и ролята на пророците.

Усъвършенстването на пророчески хора не е лесно. Пастируването на пророческо общество не е за страхливите. Развиването на едно сигурно място за близка подотчетност за пророци е трудна работа. Само един лидер, който е бил доведен до божествени срещи с Господ, може да се натовари с един такъв преходен процес.

Книгата на Майк е реална, прагматична и богата с опитност и мъдрост. Да обичаме дара на пророчеството като църква, е добро нещо. Да се развие едно пророческо общество, което да може да чува и да действа според гласа на Господ, е една съвсем различна задача. Израстване в пророческото е важна за четене и изучаване книга. Тя ще ви научи на преходния процес. Само това си струва инвестицията.

Аз обичам първата книга със същото това заглавие. Ако Майк намери начин да увеличи и разшири мъдростта й, тогава аз определено ще бъда първият в редицата, който ще я прочете!

– Греъм Куук
Brilliant Book House

Благородна, но здрава. Състрадателна, но въпреки това проницателна. Изобилстваща с разбиране.

– Колин Дай
Главен пастор, Кенсингтън Темпъл
Лондон, Англия

Практичната мъдрост на Майк Бикъл ще послужи и на тялото на Христос.

– Тери Вирго
Лидер на Pioneer International
Лондон, Англия

Човек на прозираща цялостност ни показва пътя към областите, където ангелите се страхуват да стъпят.

– Р.Т. Кендал
Автор, Пълно прощение

Майк Бикъл е човек със забележителен учителски дар, бърз да признава миналите грешки, от които той очевидно се е учил. Това е книга, която всеки харизматик трябва да прочете, ако ще увеличим способността си да чуваме от Бог, да Му говорим и ако ще останем посветени на Христос, на Писанието и един на друг.

– Джералд Коутс
Лидер на Pioneer International
Лондон, Англия

Във време, когато Духът говори силно на църквите за дара на пророкуването и служението на пророка, Израстване в пророческото е извънредно важна книга. Майк Бикъл носи една завидна комбинация на зрелост и прозрачност в своето излагане на библейските принципи, моделирайки пророческото заедно с ценни уроци, както позитивни, така и негативни, научени от служението в „Пророците от Канзас Сити“.

– К. Питър Вагнер
Професор по църковен растеж в Семинарията по теология Фулър, Пасадена,
Калифорния

следваща глава ПРЕДГОВОР