УРОК 9: МОЛИТВА В БОЖИЯТА ВОЛЯ

„Да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята” (Матей 6:10). „Но нека бъде не Моята воля, а Твоята” (Лука 22:42). Наистина, всичко е възможно за този, който вярва, но това предполага, че вярващият трябва да разбере волята на Бога. Ние ще живеем в една изключително странна Вселена, ако всеки един живее според собственото си разбиране. Тогава ще имаме една дяволска Вселена, защото именно следването на собствената воля направи дявола това, което е сега.

Божията воля предвижда най-доброто за всички Свои създания, като в това са включени вечността, всемогъществото и всезнанието на Бога. Ето защо, нашият молитвен потенциал зависи от степента на това, доколко ние можем да се отделим от света и от собствената си воля. Това обикновено е болезнено за нас, но навлизането в Божествената воля е най-доброто.

Ето защо молитвата не е средство, чрез което можем да получим нещо за развлечение – например една млада жена може да се моли точно определен млад мъж да бъде нейният съпруг, но няма обещание в Библията, което да казва, че всеки човек, който тя си избере, може да бъде неин съпруг. Тази жена трябва да разбере Божията воля за нея. Тогава нека се моли. Един мъж може да се моли да спечели един милион долара, но никъде в Библията не е обещано, че Бог ще даде на този човек точно тази сума. Друг може да се моли за осъществяването на някаква амбиция, която е извън Божия план за неговия живот.

Бог има план за всеки. За да постигне най-доброто в живота си, човек трябва да разбере какъв е Божият план лично за него. Ние не можем да попаднем случайно в Божия план. Бог знаеше всичко за Еремия и Той го призова преди още да се бе родил (Ерем.1:5). Той предсказа идването на цар Кир, който щеше да освободи хората от Вавилонското робство, дълго преди да беше дошъл на белия свят. Бог има цел за всеки един от нас – цел, която е в хармония с Божествения план. Въпреки това, много хора не откриват този план. Те живеят така, както сами са избрали и накрая на живота си разбират, че са изпуснали целта на своя живот. Други пък влизат в Божия план само дотолкова, че са спасени, но те само са извадени като главня от огъня, без да имат някаква награда (І Кор.10:15).

Божията воля е в хармония с нашите най-добри интереси. Тя не е нещо мистериозно и отделено от нашите разбирания. Библията ни разкрива много неща, които са Неговата воля. Божията воля е болестта да бъде премахната от нас (Изход 23:25). Божията воля е да благоуспяваме така, както благоуспява душата ни (ІІІ Йоан 2). Неговата воля е да се издигнем над безпокойството (Фил. 4:6). Неговата воля е да бъдем кръстени в Святия Дух (Мат.3:11; Деян. 2:17-18, 38-39). Божията воля е домашните ни да бъдат спасени (Деян.16:30-31). Този списък може да бъде продължен до безкрайност.

Независимо от това, има неща, за които Божията воля е неизвестна. Когато се молим за тях, трябва да прибавим: „Нека бъде не Моята воля, а Твоята”. Исус се моли, ако е възможно тази чаша да Го отмине, но това не беше Божията воля. Затова Той трябваше да я изпие до дъно – да изпие всичко, дори смъртта. И Бог Го възвеличи. Затова Неговото име е над всяко друго име – както на небето, така и на земята.