УРОК 7: ИСТИНСКАТА МОЛИТВА ПОСТАВЯ БОГ НА ПЪРВО МЯСТО


„Да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята!” (Матей 6:10). Голяма част от човечеството вярва в молитвата. Но също така и голяма част от хората мислят, че молитвата е полезна само във време на бедствие или криза, която засяга личните им интереси. Когато някаква напаст почука на вратата, молитвата идва инстинктивно на устните, както на светиите, така и на грешниците. Има някои, които са си създали навик да се молят, но които гледат на молитвата като на средство за снабдяване на личните си нужди. Малко е числото на тези, които се молят за каузата на Христос като цяло. От тях пък малко разбират, че молитвата е поклонение, и че Бог очаква да изчистят нещо от своите молитви. Ако разберем това, ние ще открием една от най-големите тайни на молитвата.

Докато ние си мислим, че е съвсем естествено да слагаме на първо място нашите нужди, когато идваме пред Бога, няма да имаме голям успех. Исус ни учи, че на първо място трябва да поставим Неговите интереси. Той обръща обичайния ред. Нека „да бъде Твоето име, Твоето царство, Твоята воля” и тогава идва – „дай ни, прости ни, води ни и снабдявай ни”. С други думи – Бог трябва да е на първо място. Колкото повече забравяме себе си и желаем Бог да бъде прославен, толкова по-голямо ще бъде благословението, което ще получим.

Има два вида молитва: лична и застъпническа. Повечето хора прекарват голяма част от времето си в молитва за своите лични нужди и по-малко се застъпват за другите. Трябва да бъде точно обратното. Нашият молитвен живот е незрял, докато ние не научим този урок. Първите записани думи на Исус са: „А Той им каза: Защо Ме търсите? Не знаете ли, че трябва да бъда в дома на Моя Отец?”. Ако ние поставим Бог и Неговата работа на първо място, то тогава и Той ще ни постави на първо място.