УРОК 6: РАЗПОЗНАВАНЕ ПРИСЪСТВИЕТО НА БОГ

„И когато се молиш, не бъди като лицемерите, защото те обичат да се молят стоящи по синагогите и по ъглите на улиците, за да ги виждат човеците. Истина ви казвам: те са получили своята награда. А ти, когато се молиш, влез във вътрешната си стаичка и като си затвориш вратата, помоли се на своя Отец, Който е в тайно, и твоят Отец, Който вижда в тайно, ще ти въздаде на яве” (Мат.6:5,6).

След напрегнатите дни на служение, нашият Господ създаде едно правило – когато е възможно, да намери място на усамотение, за да може да общува със своя Отец, без да бъде прекъсван. Имаше си причина за това. След като Исус стана Човешкия Син, Той взе върху Себе си ограниченията на човека. Като човек Той намери за необходимо да освободи Себе Си от всички неща, които биха Му попречили да се моли ефективно. Мощната молитва започва с разпознаването на Божието присъствие. Хората проявяват тенденция да се втурват в молитвата с непочтителна бързина. Несъгласуваността на някои молитви показва, че тези, които се молят, не осъзнават напълно, че те са в присъствието на Бог. Те се молят така, като че ли се молят в празното пространство.

Ние трябва да осъзнаем, че Бог присъства, когато се молим и че Той се опитва да хване дори и шепота на тези, които искрено Го търсят. Въпреки че тронът на Бог е в небесата, Неговото присъствие на земята е съвсем реално – също както радиовълните. Те се разпръскват и информацията, която носят, става известна само на тези, които са се настроили. По същия начин Божият Дух докосва всеки един, който отваря сърцето си за Него.

Бог е навсякъде. Неговият Дух не идва и не си отива. Въпреки това самарянката при кладенеца в невежеството си предполагаше, че Бог може да бъде намерен само на определено място. Исус й показа верния начин, като й каза, че всеки, който се покланя с Дух и истина, може да се покланя на Отец по всяко време и на всяко място. За да се молим ефективно, ние трябва да разберем, че Бог присъства, така както Христос присъстваше сред хората, които изказваха болките си пред Него, докато Той беше на земята. И както казва писателят на посланието към евреите: „А без вяра не е възможно да се угоди на Бог, защото който идва при Бог, трябва да вярва, че Той съществува, и че възнаграждава тези, които Го търсят” (Евр.11:6). В присъствието на Бог ние намираме, че е много лесно да се молим и да упражняваме вяра. Когато се научим да разпознаваме Неговото присъствие, молитвата се превръща от неприятно задължение – в радост и удовлетворение.