УРОК 3: РЕСТИТУЦИЯ

Има една старомодна дума „реституция”, която започна често да се употребява днес. Тя също е елемент от успешната молитва. Муди казва, че това е единственото нещо, до което се е докосвал, и само в редки случаи не е имал успех. Той е споделял с хората, че ако те си присвояват това, което не им принадлежи, техните молитви никога няма да достигнат до небето. Преди Закхей да срещне Исус, навярно е смятал себе си за честен човек, но след това нещата започнали да му изглеждат по-различни. Записани са единствено неговите думи: „Господи, ето давам половината от имота си на бедните; и ако някак съм ограбил някого несправедливо, връщам му четворно” (Лука 19:8). Правейки това изявление, Закхей признава, че е бил нечестен. Той извършва реституцията, която се изисква от закона.

„Ако някой открадне вол или овца, та ги заколи или продаде, то да плати пет вола за вола и четири овце за овцата” (Изход 22:1). Ние откриваме, че този принцип на реституция се изисква от целия Закон. Човекът от тази диспенсация е трябвало да бъде толкова честен, колкото се е изисквало от стария Закон. Ние можем да приемем това като жалък сантиментализъм, който затруднява живота и затова е безполезен. Опитност на автора е, че не само миряните, но дори и някои служители грешат в това. Те плащат своите сметки само тогава, когато им е изгодно и като че ли не осъзнават, че е също толкова голямо престъпление в очите на Бога отказването да платиш този данък, както ако заплашиш някого с револвер и му вземеш парите. И при това често пъти те се чудят защо молитвите им остават без отговор.

Само истинското покаяние може да донесе богат плод. Ако ние сме извършили нещо погрешно срещу някого, не трябва просто да искаме Бог да ни прости. Трябва да извършим реституцията. Няма съмнение, че молитвите на много хора остават без отговор, защото в тяхното съзнание има нещо погрешно, нещо, което те отказват да поправят. Когато вземаме това молитвено решение, трябва да сме сигурни, че сме възстановили всичко, което е по нашите сили. Нека да прочистим канала към небето. В този аспект има още едно нещо, на което трябва да обърнем внимание.