УРОК 1: УЧИЛИЩЕ ЗА МОЛИТВА

Както вече споменахме, целта на тази книга е да помогне на християните да се научат да се молят и да постигат резултати в молитвата си. Учениците на Христос са наблюдавали Господ в Неговите лични молитви. Те са виждали как Той е получавал определени отговори. Понякога се е молил с много кратка молитва. В други случаи се е молил с часове и с голямо усърдие. Но Той винаги се е молил докато победи. Ето защо, не е изненадващо, че когато един ден Той беше свършил молитвата Си, учениците дойдоха при Него и казаха: „Господи, научи ни да се молим” (Лука 11:1).

Исус не само отговори на това запитване и им даде инструкции за това как да се молят, но и по време на цялото Негово служение Той продължи да им преподава уроци по това изкуство. Въпреки че и най-младият обръщенец може да се моли и да получава отговори, молитвата е изкуство от такава величина, че никой не може напълно да го овладее. Винаги има нови области, които да бъдат изследвани, нови възможности да бъдат овладявани и големи победи да бъдат печелени.

Някои хора считат молитвата за упражнение, което има благотворно влияние върху тях. Молитвата наистина е благотворна, но е много повече от едно влияние. Това е едно реално средство, чрез което ние можем да получим определени отговори на определени въпроси. То е нещо, което може да направи невъзможното възможно. Въпреки всичко, молитвата е повече от това да молим Бог да снабди нуждите ни. Някои хора идват при Бог, за да го накарат да им даде материални благословения: храна, здраве, безопасност, комфорт. Както Яков при Ветил, те са предразположени да уеднаквят поклонението към Господа с хляба, който ядат и дрехите, които обличат. Но поклонение, което достига само до там, е изключително себелюбиво. Ние се покланяме на Господа, защото сме Негови създания, защото Той ни е направил по Негово подобие и образ и е вложил в нас дарове и потенциал, които ни правят шедьо¬въра на Неговото създание.

Има много неща, които ние трябва да научим относно молитвата, ако искаме да бъдем експерти по това изкуство и да се наслаждаваме в неговите пълни възможности. Първото нещо, което трябва да разберем за нашия Бог, е, че Той е Бог на святостта. За жалост, в наше време има хора, които са лекомислени в отношението си към Бог. Истинският поклонник винаги приближава до Бог със страхопочитание. Когато Мойсей срещна Господ при горящия храст, той бе заставен да свали обувките от нозете си. Не е необикновено да чуеш хората да говорят относно святостта, но твърде често това се отнася до тяхната собствена святост. Ние нямаме нужда да говорим за нашата собствена святост, а за Божията. Когато Исая видя Господ, той чу серафимите да казват един на друг: „Свят, свят, свят е Господ на Силите! Славата Му пълни цяла земя.” Исая видя себе си като несъвършен: “Горко ми, защото загинах, понеже съм човек с нечисти устни” (Исая 6:5). Когато Исая видя себе си такъв какъвто реално беше, едва тогава Бог успя да направи от него един от най-великите пророци на Израел.

Защо толкова много молитви остават без отговор? Исая ни дава отговора. Първо той казва: „Ето ръката на Господа не се е скъсила, та да не може да спаси, нито ухото му е отъпяло, че да не може да чува” (Исая 59:1). До тук добре. Но пророкът продължава и казва: “Но вашите беззакония са ви отлъчили от Бога ви и вашите грехове са скрили лицето Му от вас, та не ще да чува” (Исая 59:2). Молитвата често се приема като религиозен акт, като знак, че един човек е духовен, но това не винаги е така. Притчи казва: „Този, който отвръща ухото си от слушането на закона, дори и неговата молитва е мерзост.” Добре че Бог е милостив. След като Давид извърши своя ужасен грях срещу Урия, той бе воден да се моли: “Изпитай ме, Боже, и познай сърцето ми; опитай ме и познай мислите ми, и виж дали има в мен оскърбителен път, и води ме по вечния път.” Бог беше милостив към Давид и възстанови взаимоотношенията си с него.

Ще успее в живота този, който се научи как да се моли. Всеки човек, който желае да изпълни целта, заради която е дошъл на земята и този, който направи завет с Бога, да пренася пред Него всичките си проблеми ежедневно, включително и тези за неговия дом, семейство, работа и всеки детайл от живота – той ще има успешен живот.