ПОСЛЕДНИ ДУМИ

В тази книга се опитах да изложа „науката“ на родителския занаят. Надявам се също да намерите в нея и здравия ра­зум, който върви ръка за ръка с науката. Да говорим само за просветеността на родителя, означава да подценим него­вата интелигентност. А да говорим само за здравия ра­зум, необходим на родителите, означава да надценим ин­формацията, с която разполагат.

Бих искал да завърша с едни думи, които ни водят далеч отвъд науката и здравия разум— думи за чувствата, за лю­бовта.

Любовта на майката към детето й е по-важна от всяка научна аргументация. Любовта на майката към детето й е по-важна от всичкия здрав разум, който би могла да про­яви, докато го отглежда.

Както казва Сантаяна в един от любимите ми сонети:

„Мъдростта не означава само да си мъдър и да затваряш очи пред скритото у теб. Мъдро е да вярваш в гласа на сърцето.“

Вслушвайте се в гласа на сърцето! Някой ден може да се поколебаете пред поставен от детето ви проблем. Тогава науката и здравият разум ще ви подскажат едно, а сърцето ви друго. Вярвайте на сърцето си!

следваща глава ПРИЛОЖЕНИЕ А