Съдържание Цялата книга на една страница

ТИРАНИЯТА НА ГЕСИЙ ФЛОР

(ii:xiv:2)

2. И макар характерът на Албин да беше такъв, Гесий Флор, който го наследи, направи той да изглежда като най-чудесният човек в сравнение с него: защото предишният направи по-голямата част от своите мошеничества в тайно, и с известно притворство; а Гесий извърши своите несправедливи действия във вреда на народа по един открит начин, и като че ли беше изпратен като екзекутор да накаже осъдени злодеи, той не пропусна никаква възможност за грабеж или за неприятности: където случаят наистина беше за помилване, той беше най-варварски; и в нещата, които бяха най-низки, той беше най-безсрамен; нито можеше някой да го надмине в преправяне на истината; нито можеше някой да замисли по-коварни начини за заблуда от него. Той наистина счете за дребно нещо да взема пари от отделни хора; затова ограби цели градове, и разори цели групи хора наведнъж, и почти открито обяви в цялата страна, че хората имат свободата да станат разбойници, само при условие да делят с него плячката. Съответно, тази негова алчност беше поводът цели топархии да бъдат доведени до разорение; и много хора да напуснат своята страна и да избягат в чужди провинции.

следваща глава КЛАНЕ В ЕРУСАЛИМ