Съдържание Цялата книга на една страница

РАЗРУШАВАНЕТО НА ЙОТАПАТА

(iii:vii:36)

36. И в същия този ден римляните убиха цялото множество, което се показа открито; а през следващите дни претърсваха скривалищата и нападаха онези, които бяха под земята, и в пещерите, и така постъпваха с всяка възраст, освен с малките деца и с жените, и от тях събраха като пленници хиляда и двеста; колкото до онези, които бяха убити при превземането на града и в предишните боеве, те бяха изчислени на четиридесет хиляди. Така Веспасиан[1] заповяда целият град да бъде разрушен и  всички укрепления да бъдат изгорени. И така Йотапата беше превзета, в тринадесетата година на царуването на Нерон, на първия ден от месец Панем [Тамуз].[1] Виж бележка 7.

следваща глава МОРЕТО СТАВА НА КРЪВ