Съдържание Цялата книга на една страница

НАЙ-ЛОШОТО ПОКОЛЕНИЕ

(v:x:5)

5. Затова е невъзможно да се посочи отделно всеки случай на нечестието на тези хора. Затова тук накратко ще изразя своето мнение: – Че от началото на света никой друг град е понесъл някога такива нещастия, нито някоя епоха е раждала някога поколение, което да е по-отдадено на нечестието, отколкото беше това поколение. . . .