в момента четеш
Защо езици? Кенет Хегин 

Начинът на Новия Завет.

Осем години след деня на Петдесятница самаряните бяха спасени и кръстени във вода, в резултат на проповедта на Филип. Петър и Йоан бяха изпратени от Ерусалим. Те положиха ръце на новоповярвалите и те получиха Святия Дух (Деяния 8). Забележете, че нямаше агонизиране, нямаше чакане, нямаше разочарования и нямаше изключения. Всички новоповярвали бяха изпълнени с Духа. Десет години след деня на Петдесятница, Петър отиде в къщата на Корнилий в Кесария (Деяния 10). Там започна да проповядва на приятелите на Корнилий и неговите роднини.

Според стих 44 „Докато Петър още говореше тия думи, Святия Дух слезе на всички, които слушаха Словото„. Помнете, че вярата идва от слушане, а слушането от Божието Слово (Римляни 10:17). Корнилий и неговия дом бяха не само спасени, те бяха изпълнени със Святия Дух, без да се молят, без да чакат, без изключение. Как Петър и учудените юдеи разбраха, че тези езичници бяха приели Святия Дух? Според стих 46 „те ги чуха да говорят на езици и да славят Бога”. Нека да видим в Новия Завет, следващата случка в Деяния 19, двадесет години след Петдесятница.

Това е последното сведение записано в Деянията, за получаване на Святия Дух.

Деяния 19:1-3,6 „А когато Аполос беше в Коринт, Павел, след като беше минал през горните страни, дойде в Ефес, гдето намери някои ученици. И рече им: Приехте ли Светия Дух като повярвахте? А те му отговориха: Даже не сме чули дали има Светия Дух. И рече: А в що се кръстихте? А те рекоха: В Йоановото кръщение… И като положи Павел ръце на тях, Светият Дух дойде на тях; и говореха други езици и пророкуваха.” Забележете, че те бяха изпълнени без да чакат, без да се бавят, без да пеят, без да агонизират. Този е начинът, по който го правеха апостолите. Нека и ние да го правим по същия начин. Тогава сме наистина последователи на Новия Завет. Самият Павел, великият апостол, получи Святия Дух, когато Ананий положи на него ръце (Деяния 9:17). Въпреки че не се казва Павел да е говорил езици, ние знаем, че е говорил, защото Павел казва в І Коринтяни 14:18 „Благодаря Богу, че аз говоря повече езици от всички ви”. Кога мислите, че е започнал да говори на езици? Неговото преживяване трябва да е било като на другите. Той говореше на езици, когато беше изпълнен със Святия Дух.

Забележете също, че когато Ананий положи ръце на Павел, да получи Святия Дух, Павел го получи, без да чака, без да се бави, без да пее или агонизира. Всеки път когато хората искаха да получат Святия Дух, всички Го получаваха, никой не си отиваше разочарован. Всяка църква може да стигне до там, че хората винаги да получават Святия Дух. Това е било доказано в моето служение. Поучаването от Словото върши това. Виждате, че Бог няма някакви методи на проверка и изипитание. Твърде често използват „пробни“ методи, когато искат да помогнат на хората, да получат Святия Дух. Те ще опитат това или онова, надявайки се ,че все нещо ще подейства. Но Бог не използва някакъв метод да кара хората, да идват, да търсят и да си отидат празни.

През 1951 г. провеждах едно събрание в една църква на Пълното Благовестие в Оклахома. След като започнах втората седмица на поучение в тази насока, аз полагах ръце на хората и те получаваха Святия Дух и говореха на чужди езици. Първия път седем човека излязоха напред и шест от тях го получиха моментално. На другата вечер църквата беше полупразна, а на следващата имаше само една трета. Попитах пастира „Какво става?“ Той каза: „Не зная, но ще се опитам, да разбера“. На другия ден ми каза: „Брат Хегин, хората тук никога не са виждали някой да полага ръце, за да получават кръщение. Винаги са учени да чакат.” Той обясни: „Тази църква е построена от един служител, който сега е пенсионер и доста възрастен. Някои от членовете на църквата направили делегация от трима души, които да отидат да го попитат, дали полагането на ръце е правилно или не. Той отговорил: „Ние винаги сме чакали. Ще сбъркате ако не чакате. Тези новоизлюпени съвременни дърдорковци грешат. Не ходете на това събрание, нито го финансирайте. Идете в неделя сутрин. Издържайте църквата и пастира, но не този евангелизатор. Той изцяло греши.“ Обикновено пастирът проповядваше в неделните сутрини, но той ме помоли, аз да взема тази служба. Молих се затова и Господ ми каза: „Проповядвай върху Библейския начин начин за получаване на Святия Дух“. Част от това послание споделям с вас тук. Казах на събранието: „Не може да сте по-старомодни от книгата Деяния. Вярвам, че може да се направи по най-старомодния начин. Ако изпълнението със Святия Дух чрез полагане на ръце е съвременна измислица, тогава господ Исус Христос вярва в нея, защото Той се яви във видение на Ананий и каза: „Иди и сложи ръце на Савел“. Ако получаването на Святия Дух чрез полагането на ръце веднага е модернистичен, ново измислен начин, тогава Исус Христос слага Своя печат на одобрение върху него. Но не е така. Той е много стар – стар, колкото Библията – прочетете го. Те го прочетоха. Всички идваха на събранията. Те казваха: „Е, скъпия брат еди-кой си, който основа църквата е добър човек и обича Бог, но той просто не Го е разбрал. Това е Библейско. Ние го виждаме“.

Веднъж пребивавах в едно старо имение в Оклахома. Само всекидневната имаше ключ на стената за електричеството. за всички други стаи имаше един голям ключ с дълъг конец, който висеше от него. Една вечер пасторът и аз стояхме до късно и говорихме във всекидневната. Беше около 1:30 часа. Аз тръгнах към спалнята и пасторът, без да мисли, отиде до другата врата и дръпна връвта. Останах в пълен мрак. Стигнах до вратата на спалнята. Мислех си, че съм се движил правилно, ще трябва да попадна на връвта. Но явно не съм, защото се ударих в тоалетката. После се блъснах в някаква врата на противоположната стена. От там знаех, че съм се отклонил малко на ляво, защото напипах таблото на леглото. Хванах се за него и си казвах: „Знам къде е връвта сега. Аз я дърпам всяка вечер. Тука е. Зная къде е.” Но не можах да я намеря.

Започнах да махам с ръка във въздуха и най-сетне ръката ми се удари във връвта. Тя се завъртя и попадна във дланта ми. Дръпнах я и електричеството светна. Както стоях там, Господ ми проговори на сърцето и каза: „Знаеш, че някои хора са точно толкова сигурни, когато учат другите как да се изпълват със Святия Дух или да получават изцеление. Те слагат всички във същия калъп и казват: „Тука някъде има връв. Когато я намериш, дръпни я.“

Хората търсят, търсят, търсят и никога не намират връвта. Защо да не вършим това, което Библията казва да вършим? Защо не учим хората според Божието Слово?

следваща глава Елате и пийте!