в момента четеш
Защо езици? Кенет Хегин 

МОЛИТВАТА НА ГРЕШНИКА

„Скъпи Небесни Отче, аз идвам при Теб в името на Исуса. Твоето Слово казва: „Който дойде при Мене, никак няма да го изпъдя“ (Йоан 6:37). И така знам, че Ти няма да ме изпъдиш, но ще ме приемеш. Благодаря Ти за това. Ти си казал в Словото Си: „който призове името на Господа, ще бъде спасен” (Римляни 10:13). Аз призовавам името Ти и зная, че сега си ме спасил. Ти също си казал: „Ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш. Защото със сърце човек вярва и с уста прави изповед и се спасява” (Римляни 10:9-10). Аз вярвам със сърцето си, че Исус Христос е Син на Бога. Вярвам, че Той възкръсна от мъртвите за мое оправдание. И сега Го изповядвам като мой Господ и Спасител, защото Твоето Слово казва: „със сърце човек вярва и се оправдава” и аз вярвам със сърцето си, че ставам праведен за Бога в и чрез Христа Исуса (ІІ Коринтяни 5:21). Аз съм спасен! Благодаря Ти, Господи!”

Само този, който е приел Исус Христос за Свой Господ и Спасител, може да се помоли и за кръщение: „Скъпи Небесни Отче, Аз идвам при Теб в името на Исуса. Вярвам, че Исус Христос е Твой Син и Го изповядвам като мой Господ и Спасител. Отче, Ти искаш да получим сила, за да бъдем Твои свидетели. Затова Те моля точно сега да ме изпълниш със Святия Дух, защото Словото Ти казва, че всеки, който иска, получава (Лука 11:10). Затова сега получавам изпълването със Святия Дух, както казва Твоето Слово: „и всички се изпълниха със Святия Дух и започнаха да говорят чужди езици, както Духът им даваше способност” (Деяния 2:4). Благодаря ти Отче, че Го получавам. Аз Те хваля сега на езици, в името на Исуса. Амин.