в момента четеш
Защо езици? Кенет Хегин 

Да чакаш или да не чакаш?

След като бях кръстен със Святия Дух като баптистко момче-пастир и попаднах в средите на пълното благовестие, никога не съм служил по техния начин относно кръщението със Святия Дух. В ония дни (1937-1939) поне в нашата област всички хора от пълното благовестие, които познавах, караха всеки да чака. Те се основаваха на Лука 24, където Исус каза: „а вие стойте в града Ерусалим, докато се облечете със сила отгоре“ (ст. 49). Всъщност не съществува някаква формула за получаване на Святия Дух. Ако Лука 24:49 представлява формула, какво право имаме да пропускаме думата Ерусалим? Исус каза: „Стойте в Ерусалим“. За тях беше така необходимо да са в Ерусалим, както и да Го чакат, защото Божия план за изливане на Святия Дух трябваше да започне в Ерусалим. Това писание не може да бъде формула за получаване на кръщението със Святия Дух. „Стойте“ означава „чакайте“. „Чакайте в града Ерусалим, докато се изпълните със сила от горе“. Те чакаха в Ерусалим. Деяния 2:1, когато настана денят на Петдесетницата, те всички бяха на едно място. Виждате, когато денят дойде, те не трябваше да чакат вече! След Деянията 2 глава никъде не четем, някой да е бил учен да чака, нито виждаме някой да чака да бъде изпълнен със Святия Дух. От деня на Петдесятница нататък всеки по всяко време се изпълваше с Духа веднага. Ранната църква наблягаше, че хората можеха да Го получат веднага.

Аз наистина вярвам, че трябва да чакаме Бога. Но само изпълнените с Духа хора могат да Го чакат. Много по-лесно е да чакаш Господа, след като си изпълнен със Святия Дух, отколкото преди това. Не е нужно да караме хората да стоят и да чакат, за да бъдат изпълнени със Святия дух. Защо? По същата причина, поради която не чакаха в дните на ранната църква.

Разбрах, когато бях все още малък баптистки проповедник, че кръщението със Святия Дух е дар както спасението. Когато Го получих, това стана чрез вяра и то веднага, без да чакам. След като станах пастир на църква на Пълното благовестие, пълна с хора, които са били учени, че чакането е необходимо, аз не можех да ги променя веднага. Ако някой искаше да дойде при олтара и да чака и иска, позволявах на онези, които знаеха как да чакат и искат, да се молят за тях. Аз не отивах при тях, защото знаех по-добър начин, но ги оставях. Беше наистина забавно.

Ако вие, младежите, не сте били в петдесятните кръгове, никога не бихте могли да разберете какво се случи. Понякога ставаше истинско шоу. Една вечер двама младежи дойдоха пред олтара, за да бъдат изпълнени със Святия дух. Някои от мъжете от църквата се молеха с тях в продължение на 45 минути. От двете им страни бяха застанали по един член от църквата. Един викаше: „Продължавай брат, давай…“ След 45 минути викане над двамата младежи, молещите се изтощиха. Те станаха и оставиха бедните момчета. Нито един от тях не се изпълни със Святия Дух. (Разбира се, от време на време, не поради тях, а въпреки тях, някой се изпълваше). Двамата кандидати станаха да си ходят. Аз скочих и казах: „Чакайте за момент, момчета, чакайте! Искате ли наистина да бъдете изпълнени със Святия Дух?“ Те ме погледнаха учудено. По изражението на лицата им бях сигурен, че ме помислиха за луд. Накарах ги да седнат на пейката пред олтара и им прочетох Словото. Показах им как самаряните са го получили. Казах: „Вижте, вие викахте Бог да ви даде нещо. А Той чака вие да го приемете. Ако аз ви поднеса подарък, какво трябва да направите, за да го получите?“ „Ами, само да го вземем“ – казаха те. Казах им: „Точно това е всичко, което трябва да направите – само да приемете Святия Дух“. И двамата мъже моментално получиха кръщение и започнаха да говорят на езици.

Аз напуснах последната църква през 1949 г. и станах пътуващ пастир. Много рядко, ако изобщо се случеше, напусках някоя църква, без да помогна на всички тези „хронични търсачи“ на кръщението със Святия Дух. Те просто свършваха. Рекордът ми беше един човек, който чакал 50 години…. Полагам ръце на хората и те получават Святия Дух. Правя го с вяра, защото е Библейско и защото имам такова служение.

следваща глава Приеми Святия Дух!