в момента четеш
Защо езици? Кенет Хегин 

Библейският начин да получиш Святия Дух.

Получаването на Святия Дух е изцяло въпрос на вяра. Имам няколко предложения как ти можеш да помогнеш на един човек, който иска да Го получи.

1. Помогни на този човек да види, че Бог вече е дал Святия Дух в деня на Петдесятница. От тогава Святият Дух е на земята. Помогни му да разбере, че зависи от него/я/, дали ще приеме дара на Святия Дух. Той не трябва да проси от Бога да го изпълни със Святия Дух. Всяко просене е неверие. Неверието проси. Вярата вика.

2. Кажи му, че всеки, който е спасен, е готов да приеме Святия Дух. Деяния 2:38 „А Петър им рече: Покайте се, и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово за прощение на греховете ви; и ще приемете тоя дар, Светия Дух.” Прибавили сме толкова много човешки традиции в теологията на Пълното благовестие. Хората мислят, че трябва да вършат някои неща или някак си да се очистят, преди да получат Святия Дух. Ако можехме да очистим себе си и живота си, каква нужда имаме тогава от кръвта на Исуса Христа. Ако си спасен, ти си чист.

3. Според Писанията е, да кажеш на човека, да очаква да получи Святия Дух, когато положат върху него ръце.

4. Кажи на човека какво да очаква. Иначе хората си представят какви ли не неща. Кажи му, че трябва да очаква Святият Божий Дух да задвижи гласните му струни и да вложи в устата му свръхестествени думи. Святият Дух дава способността, а човек извършва говоренето. Деяния 2:4 „И те всички се изпълниха със Светия Дух, и почнаха да говорят чужди езици, според както Духът им даваше способност да говорят.” Деяния10:46 „Защото ги чуваха да говорят чужди езици и да величаят Бога.” І Коринтяни 14:18 „Благодаря Богу, че аз говоря повече езици от всички ви.” І Коринтяни 14:2 ”Защото, който говори на непознат език, той не говори на човеци, а на Бога, защото никой не му разбира, понеже с духа си говори тайни.”

Много хора казват: „Страхувам се, че ще стане по плът“. Ти не можеш да Го получиш по друг начин! Мъже и жени хвалят Бога в Духа. Бог обещава в Йоил 2:28 „И след това ще излея Духа Си на всяка твар; И синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, Старците ви ще виждат сънища, Юношите ви ще виждат видения.”

5. Кажи на човека да отхвърли всеки страх, който е получил, че може да получи нещо погрешно. Лука 11:11-13 „И кой е оня баща между вас, който, ако му поиска син му хляб, ще му даде камък? или ако му поиска риба, наместо риба, ще му даде змия? Или ако поиска яйце, ще му даде скорпия? И тъй, ако вие, които сте зли знаете да давате блага на чадата си, колко повече Небесният Отец ще даде Светия Дух на ония, които искат от Него!

6. Насърчавай човека да си отвори широко устата – това е акт на вяра – да си вземе дълбоко въздух и да каже на Бог: „Аз приемам Святия Дух чрез вяра точно сега.“ Абсолютно настоявайте, той да не изговаря ни една дума на родния си език. Насърчи го да се отпусне и смело, без страх да издигне гласа си и да изговори тия свръхестествени звуци, които напират, да излязат от езика и устата му, както би било, ако говореше английски език. Кажи му да очаква, че Святия Дух ще му даде думи – че езикът му ще иска да каже нещо. Това е така при всички случаи. Святия Дух дава способността – човек говори. Свръхестествената част е това, което се казва, а не кой го казва. Когато видиш, че Духът движи устните и езика му, кажи му да изговори кой да е лесен звук, който му се струва лесен за изговаряне, какъвто и да е. Това е вяра. Той издига гласа си и уповава на Бога за водителство. Кажи му да продължи да говори, да хвали Бога с тези свръхестествени думи, докато излезе един чист и ясен език той има вътрешното уверение, че Го е получил.

7. Не се тълпете около човека, който търси изпълнението с Духа. Не му давайте объркващи съвети. Присъстващите трябва да се молят в Духа, ако се молят на глас, иначе да се молят тихо.

Тия седем стъпки съм използвал, за да се изпълнят хората със Святия Дух от 1938 година, без да се бавят, без да чакат – и почти без изключение.