Предговор

Темата за благодатта е основна за християн­ството. За жалост, под благодат мнозина разбират най-различни неща и в повечето случаи – съвърше­но погрешни. Някои считат, че тя идва и си отива, присъства или не присъства. Други вярват, че ако има определени чувства, това е белег на благодат.

Често ми се е случвало да чуя да казват след църковно събрание, че са преживели голяма бла­годат. Друг път са казвали, че на службата е нямало благодат. И всичко това, защото или е имало особено приповдигнато настроение и шум, или пък това е липсвало.

Поради тези погрешни представи за благодат­та, мнозина са насочвали усилията си да почувст­ват или да преживеят нещо, за да вкусят за кратко от благодатта. Такива усилия са водели и водят до напрежение в отношенията, състезание между вяр­ващите и накрая дообъркване и обезкуражаване.

Ето защо, правилното разбиране на същност­та на благодатта е жизненоважно.

Познаването, разбирането и приемането на благодатта от Бога ни дава спасение и ни довежда до един сигурен живот на мир с Бога.

Пред вас стои едно увлекателно четиво, което може да обогати и промени разбирането за благо­датта.

Просто, ясно и убедително Чък Смит обясня­ва в дълбочина богатството на благодатта от Бога. Библейски основано и практически развито, посланието му е подкрепено с богатия му житейс­ки опит на пастир и учител.

Людмил Ятански

пастир на БЕЦ „Блага вест“ – София